Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 

 TAGASI COVID-19 LEHELE »

UVC-seadmed: UVC-kiirgus, desinfitseerimine ja koroonaviirus

 

Koroonaviiruse levik on toonud taas tähelepanu alla UV-kiirguse kasutusvõimalused õhu ja materjalide desinfitseerimise valdkonnas. UVC desinfitseerimis- ja steriliseerimisseadmeid kasutatakse muuhulgas haiglates, toiduainetööstuses, kaubanduses, transpordis, kontorites. On tekkinud olukord, mil vastavaid kiirgureid saavad hankida endale kõik soovijad ilma vajalikke eelteadmisi omamata.

Terviseameti poole pöörduvad hinnangu saamiseks nii seadmete levitajad kui ka ettevõtted, kes soovivad kasutada UVC-lampe olmetingimustes õhu ja/või ruumide pindade desinfitseerimiseks. Soovime juhtida tähelepanu, et Terviseamet ei hinda UVC-seadmete tõhusust, nõuetele vastavust ning UVC-seadmete levitamiseks ei pea omama Terviseameti luba ega kooskõlastust (v.a õhupuhastusseadmes, mis sisaldavad UVC-lampi ja katalüsaatorit, tekitatakse kohapeal õhust vabu radikaale). Siiski peame vajalikuks tuginedes erialakirjandusele ja teadusuuringutele, juhtida avalikkuse tähelepanu olulistele teemadele UVC-kiirgusega seonduvatest tervise aspektidest. Pakume siinjuures vastuseid tarbijate enamlevinud küsimustele UVC-seadmete kasutamise kohta COVID-19 pandeemia ajal.

KÜSIMUSED-VASTUSED

Mis on UV-kiirgus?

MIS ON UV-KIIRGUS?

UV-kiirguse spekter jaguneb kolmeks: UVA (315 – 380 nm), UVB (280 – 315 nm) ja UVC kiirgus (lainepikkusega 200 – 280 nm).

UVA-kiirgus on looduses igal pool, ka läbi akende jõuab osa sellest siseruumidesse. UVA-kiirgus tungib tänu pikemale lainepikkusele sügavamale nahka, tekitab päevitamisel kiiret nahapunetust ja pigmendilaike. UVA on võimeline põhjustama varast naha vananemist, häireid inimese immuunsüsteemis ning suurendama oluliselt nahavähi riski.

UVB-kiirgusel on lühem lainepikkus, see ei jõua naha pealispinnast ehk marrasknahast kaugemale. Seetõttu aitab mõistlikes kogustes saadud UVB-kiirgus tõsta naha kaitsevõimet, kuna soodustab pigmendi tekitamist. Selle tulemuseks on nähtav päevitus. Samas võib ülemäärase kiirgusega kaasneda päikesepõletus, geenimutatsioonid, immuunsüsteemi nõrgenemine, melanoomid ja nahavähk, kroonilised silmakahjustused, naha vananemine ja paksenemine.

UVC-kiirguse peab osoonikiht kinni ja maale ei jõua. UVC-kiirgusega puutub inimene kokku vaid tehislike allikate kaudu – näiteks bakteritsiidsed lambid. UVC-kiirguse laialdane kasutamine avalikes kohtades on siiski piiratud, kuna tavalised UVC-kiirgusallikad on nii kantsero- kui ka kataraktogeensed.

Kas UVC-lambid võivad inaktiveerida SARS-CoV-2 koroonaviirust?

KAS UVC-LAMBID VÕIVAD INAKTIVEERIDA SARS-COV-2 KOROONAVIIRUST?

UVC-kiirgus on tuntud õhu, vee ja mittepoorsete pindade desinfitseerimismeetod. UVC-kiirgust on aastakümneid tõhusalt kasutatud bakterite, näiteks tuberkuloosi leviku vähendamiseks. Sel põhjusel nimetatakse UVC-lampe sageli "bakteritsiidseteks" lampideks. UVC-kiirguse antimikroobse potentsiaali puhul tuleb siiski tunnistada, et UVC-toime spekter ja tõhususe tase on piiratud ning sõltub mitmest tegurist (näiteks keskkonna niiskus ja temperatuur, orgaaniline saastatus, UVC-lainepikkus, kiirgusintensiivsus ja toimeaeg, töödeldava pinna materjal, mikroorganismide ja viiruste tüüp). Samuti on oluline pidada meeles, et UVC-kiirgusel on omadus hävitada mitte ainult kahjulikke, vaid ka elutegevuseks vajalikke mikroorganisme ning erinevaid materjale.

UVC-kiirgus võib olla efektiivne ka COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse inaktiveerimisel. Siiski on SARS-CoV-2 viiruse inaktiveerimiseks vajaliku UVC-kiirguse lainepikkuse, annuse ja kestuse kohta avaldatud teaduslikke uurimisandmeid vähe. Teiste SARS-koroonaviiruse tüüpi uuringud tõestavad, et UVC-kiirgus hävitab SARS-koroonaviiruse välise valgukihi. Hävitamine viib lõpuks viiruse inaktiveerimiseni. Kuid tuleb silmas pidada, et uuritud viiruste tüübid erinevad praegusest SARS-CoV-2 viirusest.
(Allikas: Far-UVC-light (222 nm) efficiently and safely inactivates airborne human coronaviruses (PDF), 2020).
 

Lisaks on vähe andmeid selle kohta, kui tõhus võib olla UVC-kiirgus viiruste inaktiveerimisel.

 • Otsene kokkupuude:

UVC-kiirgus võib viiruse inaktiveerida ainult siis, kui viirus on eksponeeritud otse kiirgusele. Seega viiruste inaktiveerimine pindadel ei pruugi olla efektiivne UV-kiirguse blokeerimise tõttu, näiteks tolmu või muude saastemolekulidega.

 • Annus ja kestus:

Paljud olmetingimustes kasutamiseks müüdavad UVC-lambid on väikese võimsusega, mistõttu võib bakterite või viiruste tõhusa inaktiveerimise saavutamiseks kuluda rohkem kokkupuuteaega antud pinnaga.

Kõige ohutum viis UVC-kiirguse kasutamiseks on õhu desinfitseerimine ventilatsiooni õhukanalite kaudu. Sellisel viisil on välistatud UVC-kiirguse otsene kontakt inimeste naha või silmadega. See on väga oluline, kuna UVC-kiirgus võib põhjustada terviseprobleeme (sh erüteem, silma sarvkesta ärritus ja põletik).

Ameerika Ühendriikide toidu ja ravimiamet (Food and Drug Administration) on teatanud registreeritud naha ja silmade põletustest, mis tulenevad UVC-lampide valest paigaldamisest ruumides, kus viibivad inimesed.

Kas UVB- või UVA-kiirgus võib inaktiveerida koronaviiruse SARS-CoV-2?

KAS UVB- VÕI UVA-KIIRGUS VÕIB INAKTIVEERIDA KOROONAVIIRUSE SARS-COV-2?

UV-kiirguse antimikroobsetest omadustest rääkides tuleb keskenduda UVC-spektri bioloogilistele omadustele ning see on teaduslikult tunnustatud. Arvatakse, et UVB- ja UVA-kiirgus on SARS-CoV-2 koroonaviiruse inaktiveerimisel vähem efektiivne kui UVC-kiirgus.

UVB: On tõendeid selle kohta, et UVB-kiirgus inaktiveerib teisi SARS-viiruseid (mitte SARS-CoV-2). Kuid see on oluliselt vähem efektiivne ja inimestele ohtlikum kui UVC-kiirgus, kuna UVB-kiirgus võib tungida sügavamale naha ja silma kudedesse.

UVA: UVA-kiirgus on vähem ohtlik kui UVB-kiirgus, kuid on SARS-viiruste inaktiveerimisel oluliselt vähem efektiivne (umbes 1000 korda) võrreldes UVB- või UVC-kiirgusega.

Kas UVC-lambi kasutamine olmetingimustes (nt kodus) on ohutu?

KAS UVC-LAMBI KASUTAMINE OLMETINGIMUSTES ON OHUTU?

Oluline on meeles pidada, et UVC kiirgus hävitab nii kahjulikke kui ka kasulikke mikroorganisme. Seadmete tõhususe ja terviseohutuse eest vastutab täielikult tootja ja levitaja3. UVC-seadme kasutusjuhendis peab olema üksikasjalik info meetodi tingimuste ja ohutuse kohta. Standardid näevad ette, et taoliste seadmete märgistusel oleks kiirgushoiatus. Näiteks4:


 

UVC-kiirguse kasutamise puhul tuleb järgida kahte väga olulist põhimõtet – peab olema välistatud erikaitsevarustuseta inimese viibimine UVC-kiirguses ning tekkiva osooni (O3) kontsentratsioon peab olema kontrolli all (tõhus ventilatsioon, tuulutamine). UVC-seadme korralisi hooldustöid tuleb teostada vastavalt hooldusjuhendile ja hooldusgraafikule.

UVC kiirguri kasutamine kodustes (olme-)tingimustes võib olla tervisele ohtlik! Rõhutame, et UVC-kiirgurid peavad jääma ainult vastava ala professionaalide kasutada, sest kiirgus on elusorganismile ohtlik. UVC-kiirguse laialdane kasutamine avalikes kohtades on piiratud, kuna tavalised UVC-kiirgusallikad on nii kantsero- kui ka kataraktogeensed. Olmetingimustes UVC-kiirguse juurutamisel tasub tõsiselt hinnata nii UVC-kiirgusest tulenevat potentsiaalset terviseriski inimestele ja objektidele kui ka viiruse mittetäieliku inaktiveerimise riski. Seda seetõttu, et mõnel olmetingimustes kasutuseks turustatud UV-seadmel puuduvad funktsioonid, mis kaitsevad kasutajaid soovimatu või juhusliku UV-kiirguse eest.

Riskid: desinfitseerimiseks kasutatavad UVC-lambid võivad sõltuvalt UVC-kiirguse lainepikkusest, võimsusest ja kiirguse kestusest kahjustada tervist. Terviserisk võib suureneda näiteks siis, kui seadet ei paigaldata õigesti või seadet kasutavad koolitamata isikud.

 • Naha ja silmade otsene kokkupuude UVC-kiirgusega võib põhjustada valulikke silmakahjustusi ja põletusetaolisi nahareaktsioone. Ühtki UV-seadet kasutades EI TOHI otse UV-valgusesse vaadata ega käsi UV-kiirte ette panna.
 • Mõned UVC-lambid genereerivad osooni. Osooni sissehingamine võib ärritada hingamisteid.
 • UVC-võib lagundada teatud materjale (näiteks plastik, polümeerid ja värvitud tekstiil).
 • Mõned UVC-lambid sisaldavad elavhõbedat. Kuna elavhõbe on mürgine ka väikestes kogustes, tuleb purunenud lambi puhastamisel ja lambi utiliseerimisel olla äärmiselt ettevaatlik.
 • Mõnedes UVC-lampides kasutatavad leedlambid (LED-lambid) ei ole desinfitseerimiseks vajaliku intensiivsusega ja elueaga tõestatult katsetatud. Kaasaegsed uuringud on tõestanud, et UVC-leedide püsivus ja intensiivsus desinfitseerimiseks vajalikel lainepikkustel on veel madal.

Efektiivsus: UVC-lampide efektiivsus SARS-CoV-2 viiruse inaktiveerimisel pole täpselt teada, kuna SARS-CoV-2 viiruse inaktiveerimiseks vajalike UVC-kiirguse lainepikkuse, annuse ja kestuse kohta on vähe avaldatud andmeid. Oluline on tunnistada, et üldiselt ei saa UVC-inaktiveerida viirust ega bakterit, mis ei puutu otseselt kokku UVCga. Teisisõnu, viirust või bakterit ei inaktiveerita, kui see on kaetud tolmu või mullaga, varjatud pindadega, kinnitatud poorsele pinnale või pinna alaküljele.

Konkreetse UVC-lambi kohta lisateabe saamiseks võiksite:

 • Uurida tootjalt toote tervise- ja ohutusriskide ning kasutusjuhiste/koolitusteabe kättesaadavuse kohta.
 • Uurida, kas toode tekitab osooni.
 • Uurida, millised materjalid sobivad UVC-desinfitseerimiseks.
 • Uurida, kas lamp sisaldab elavhõbedat. See teave võib olla kasulik, kui lamp on kahjustatud ja peate teadma, kuidas lampi puhastada ja/või utiliseerida.
 • Uurida tootjalt tehnilist teavet (lainepikkus, toimeaeg, kaitse kiirgusele, valgusallika tööiga jne) toote kohta ning kas tootjal on esitada dokumentatsiooni tootele tehtud ohutustestide kohta.
  NB! Testid, et toode on desinfitseeriva toimega, ei tõesta toote ohutust inimesele!

Kas kõik UVC-kiirgust tekitavad lambid on ühesugused?

KAS KÕIK UVC-KIIRGUST TEKITAVAD LAMBID ON ÜHESUGUSED?

Kõik UVC-lambid ei ole ühesugused.

UVC-lambid võivad emiteerida väga spetsiifilisi UVC-lainepikkusi (näiteks 254 nm või 222 nm). Mõned lambid kiirgavad ka nähtavat ja infrapunakiirgust ja osad kiirgavad mitut tüüpi lainepikkusi. Erinevad lainepikkused võivad mõjutada lambi efektiivsust viiruse inaktiveerimisel ning mõjutada lambiga seotud terviseriske.

On uuringuid selle kohta, et mõned lambid, mille tipplainepikkus on 222 nm, võivad kahjustada imetajate nahka, silmi ja DNAd tunduvalt vähem kui 254 nm juures kiirgavad lambid, kuid pikaajalised ohutusandmed selle kohta puuduvad.

Millal käsitletakse õhupuhastusseadet biotsiidina?

MILLAL KÄSITLETAKSE ÕHUPUHASTUSSEADET BIOTSIIDINA?

Õhupuhastusseadmes, mis sisaldavad UVC-lampi ja katalüsaatorit, tekitatakse kohapeal õhust vabu radikaale, mis on biotsiidi toimeaine. Seega tuleb selle seadmega tekitatavale toimeainele taotleda terviseametist üleminekuperioodil biotsiidi registreerimistunnistust.

Üleminekuperioodil registreerimistunnistuse taotlemise kohta täiendavat infot leiate Terviseameti kodulehelt.

Biotsiidi kohta täiendavad päringud palume edastada BPR kasutajatoele aadressile bpr@terviseamet.ee.

Kas UVC-seade on meditsiiniseade?

KAS UVC-SEADE ON MEDITSIINISEADE?

Seade kuulub meditsiiniseadmete hulka juhul, kui sel on otsene meditsiiniline eesmärk. Samuti kuuluvad meditsiiniseadmete hulka seadmed, mis on ettenähtud meditsiiniseadmete desinfitseerimiseks. Olmetingimustes kasutamiseks (sh õhu/pindade desinfitseerimiseks) ettenähtud UVC-seadmed ei kuulu meditsiiniseadmete hulka.

Kust leiab rohkem infot UV-kiirguse ja UVC-desinfitseerimise kohta?

 

ALLIKAD:

1. UV Lights and Lamps: Ultraviolet-C Radiation, Disinfection, and Coronavirus
2. Advisory on the Use of UVC Sterilisers in the Home
3. Toote nõuetele vastavuse seadus
4. EVS-EN 60335-2-109:2010  Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-109: Erinõuded ultraviolettkiiritus-veekäsitlusseadmetele; ISO 3864-2:2016  Graphical symbols -- Safety colours and safety signs -- Part 2: Design principles for product safety labels.