Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

13.10.2010

Vaktsineerimissoovitused Hadži ja Umrah`i palveränduritele

Tervisekaitsenõuded ja vaktsineerimise soovitused kõigile palverännakus osalejatele on järgmised: Kaks nädalat enne reisi tuleb end vaktsineerida meningokokknakkuse vastu ACYW135 liitvaktsiiniga. Palverändurid peavad esitama vaktsineerimist tõendava tunnistuse viisa taotlemisel. Teistelt reisijatelt ja välistöötajatelt üldjuhul vaktsineerimistunnistust ei nõuta.Palveränduritel, eeskätt eakatel ning krooniliste haigustega inimestel, on soovitatav vaktsineerida end hooajalise gripi vastu.Palverändur  peab olema viimase 10 aasta jooksul vaktsineeritud difteeria ja teetanuse ning...
12.10.2010

Terviseamet ootab oktoobris lapsi Iloni Imedemaale Haapsalus

Juba sel nädalalõpul, täpsemalt 15. ja 16. oktoobril korraldab mürgistusteabekeskus infopäeva „16662 aitab“, kus räägitakse looduses ja koduses keskkonnas varitsevatest mürgistusohtudest. Üheskoos katsutakse leida õigeid käitumisvõtteid mürgistustest hoidumiseks ja loomulikult aitab lapsi kõige selle juures sõber Karlsson.Kuna lastega koos on mõistlik harida ka nende vanemaid, siis toimub samas eraldi loeng emadele-isadele, vanaemadele ja vanaisadele, et tutvustada sagedasemaid mürgistusi põhjustavaid olukordi ja õpetada vanemaid õnnetuid hetki ennetama.29. oktoobril oodatakse eelkooliealisi...
08.10.2010

Osalejad jäid REACH ja CLP teabepäevaga rahule

Teabepäevaga, kus keskenduti määrustest tulenevatele kohustustele ja lähenevatele tähtaegadele, jäid rahule 84 protsenti tagasidet andnud osalejatest, 19 protsenti märkisid, et nad ootasid enamat. 21. septembril 2010 toimunud teabepäeval keskenduti REACH- ja CLP-määruste olemusele ja lähenevatele tähtaegadele. Räägiti järelvalvest, CLP-teavituseks mõeldud IT-vahenditest, tõsteti osalejate teadlikkust tekkida võivatest probleemidest.  Ühtlasi anti ülevaade erinevate ettevõtete võimalustest teistele oma teadmistega abiks olla ning räägiti REACH-määrusest tulenevaid kohustusi täitvate...
06.10.2010

Alanud on uus gripihooaeg 2010/2011

Terviseameti poolt tellitud värskest gripiuuringust selgus, et alanud gripihooaja eel plaanib end kindlasti gripi vastu vaktsineerida vaid kolm protsenti elanikest. Ülejäänud inimesed loodavad pääseda gripist korralikult käsi pestes ja küüslauku süües. Perearst Iris Koort ütles teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et gripi eest kaitseb kõige kindlamini ikkagi vaktsineerimine ja head eeskuju peaks andma just arstid, kuna vaktsineerimata arstid on potentsiaalsed viiruse levitajad vastuvõtlike inimeste hulgas. „Isegi kui perearst ise ei haigestu, siis võib vaktsineerimata arst olla...
29.09.2010

Turult on kõrvaldatud ohtlikke mänguasju ja kosmeetikatooteid

Terviseamet on sel aastal turult kõrvaldanud kaks mänguasja ja kosmeetikatooteid, mille tootmisel pole lähtutud ohutuse tagamise nõuetest.  Turult kõrvaldati Hiinas toodetud mängumobiili „6230 emulation phone“ meloodiate helirõhutasemed ületasid lubatut ja võib põhjustada väikestele „helistajatele“ kuulmiskahjustusi.   Poolas toodetud jonnipunn „Bimbo” ei vastanud samuti mänguasjadele seatud ohutusnõuetele, kuna jonnipunni küljest eraldusid väikesed osakesed, mis lapse suhu sattudes võivad põhjustada lämbumist.   Kosmeetikatoodetest kõrvaldati turult üks Itaalias toodetud...
16.09.2010

Soovitame reisijatel kaitsta end hepatiidi vastu

Ka Vahemeremaades ning Ida-Euroopas eksisteerib  oht nakatuda A- ja B-hepatiiti. Kindel viis reisil olles hepatiiti vältida on vaktsineerimine.  „Sügisel planeerivad paljud inimesed puhkusereise koolivaheajaks ning talveperioodiks, mistõttu on nüüd õige aeg kõigile meelde tuletada, et iga reisiplaani oluline osa on mõelda läbi ja teha ettevalmistusi ka enda ja oma lähedaste tervise kaitsmiseks,“ ütles Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar. „Hepatiidi ohtu seostatakse pigem kaugemate piirkondadega, samas tõestas aasta tagasi Lätis puhkenud A-hepatiidi epideemia,...
10.09.2010

Enteroviirusmeningiiti haigestumine Eestis

Haigestunute vanus Viljandimaal jääb vahemikku 4-41 aastat, valdavalt on haigestunud lapsed. Tegemist ei ole haiguspuhanguga, kuna registreeritud haigusjuhud ei ole omavahel seotud. Laboratoorse uuringu alusel on haigustekitajaks enteroviirus ECHO 30. Suvekuudel täheldati enteroviirusnakkustesse haigestumise tõusu ka Soomes ja Lätis, kusjuures Soomes oli haigustekitajaks sama viirus, mis Eestis. Enteroviirusnakkused on maailmas laialt levinud nakkushaigused, mille hulgas esineb aeg-ajalt ka enteroviirusmeningiiti ehk ajukelmepõletikku. Enteroviirusnakkused levivad valdavalt maist...
07.09.2010

Poliomüeliit ehk lastehalvatus WHO Euroopa regioonis, uuendatud 07.09

Haigestunutest 21 protsenti olid kuni ühe aasta vanused lapsed (88 haigusjuhtu),   50 protsenti olid 1 - 5 aasta vanused lapsed (217 haigusjuhtu), 19 protsenti - 6-14 aasta vanused (84 haigusjuhtu) ja 9 protsenti olid 14-aastased või vanemad.  Poliomüeliit on levinud pealinnas Dušanbes ning Afganistani ja Usbekistaniga piirnevates rajoonides. Usbekistanis on 2010. aastal registreeritud 41 ägeda lõdva halvatuse juhtu kahtlusega poliomüeliidile, kuid 26 juhul ei ole laboratoorselt avastatud polioviirusi ning 15 juhul ei ole laboratoorne...
07.09.2010

Euroopas levib Lääne-Niiluse viiruspalavik

Juulikuus esines üks haigusjuht Portugalis, augustis üks juht Itaalias (Venetos), Venemaal, peamiselt Volgogradi oblastis on registreeritud 231 haigusjuhtu.   Ungaris (Budapestis ning Pesti ja Bekesi maakonnas) on esinenud kolm haigusjuhtu, Rumeenias on registreeritud 15 haigestumist.   Nimetatud riikidele lisaks on eelmistel aastatel registreeritud Lääne-Niiluse viiruspalavikku ka Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal ja Hispaanias.  Inimesed, kes reisivad eelpoolnimetatud piirkondades, peaks arvestama selle viirusnakkuse esinemisega. Lääne-Niiluse viiruspalavik Lääne...
01.09.2010

Laste koolikottide sisu tuleks aeg-ajalt üle vaadata

Terviseamet kutsub lapsevanemaid alanud õppeaastal üles hoolikamalt jälgima laste koolikottide sisu, et aegsasti kõrvaldada lapse niigi raskest kandamist kõik mittevajalikud esemed.   Terviseameti poolt möödunud õppeaastal läbiviidud sihtuuringust selgus, et suurem osa väikestest koolijütsidest läheb iga päev kooli ranitsaga, mis on oma kaalult oluliselt raskem kui vastavale eale lubatud.  Kuni kolmanda klassi lapse koolikoti raskuseks võib olla maksimaalselt kolm kilogrammi, neljanda klassi õpilase koolikott koos sisuga võib kaaluda poole kilo võrra enam. Tegelikult kaalusid...

Lehed