Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

04.11.2010

Veevarustus ja kanalisatsioon kuuluvad elutähtsate teenuste hulka

Toimepidevuse all peetakse silmas elutähtsa teenuse järjepideva toimimise tagamist või teenuse kiiret taastamist pärast katkestust. Lisaks riskianalüüsile ja toimepidavuse tagamise plaanile peab elutähtsa teenuse osutaja uue seaduse alusel koheselt teavitama võimalikust ohust või sündmusest, mis võib tekitada häireid teenuse tagamisel ja andma järelevalvet teostavale asutusele teavet elutähtsa teenuse osutamist puudutavates küsimustes. Terviseamet palub veekäitlejatel määrata ja teada anda kontaktisikutest, kes hakkavad teie asutuses tegelema riskihindamise ja toimepidavuse plaani...
03.11.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused oktoobri viimasel nädalal

Eelneva nädalaga võrreldes suurenes haigestunute arv kaheksa protsendi võrra, kuid üldiselt püsib haigestumine endiselt madalal tasemel.  Nakatunute hulga osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi haigestuvad enim kuni 4 aastased lapsed. Gripihooaja algusest alates on laboratoorse kinnituse saanud 71 proovi, neist enamus on olnud paragripi ja RS-viirused (41 ja 31 protsenti) ülejäänu moodustasid adeno- ja A-gripiviirused (14% ja 10%) ning üksikutel juhtudel esines ka metapneumoviirust ja B-grippi (3% ja 1%). Möödunud, 43.nädalal, RS viiruste osakaal tõusis (52...
27.10.2010

Haigestumine ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse püsis 42. nädalal madalal tasemel

Haigestumine Eestis püsib madalal tasemel, nakatunute arvu osas maakondade lõikes suuri erinevusi ei ole. Vanusrühmade järgi on haigestunute hulgas enim kuni 4-aastaseid lapsi. Laboratoorse kinnituse sai gripidiagnoos möödunud nädalal kahel korral. Mõlemal juhul oli tegemist A-gripi viirusega, mida ei subtüpeeritud. Sentinel proovidest gripiviirust ei tuvastatud. Olukorrast Euroopas Euroopas jäi grippi haigestumine samuti madalale tasemele. Üksikud gripijuhud registreeriti Valgevenemaal, Küproses, Eestis, Isrealis, Venemaal, Slovakis, Ukrainas ja Suurbritannias. Milline gripiviiruse...
21.10.2010

Teade

Koolitustega seoses on Terviseameti esindused alljärgnevatel päevadel suletud: 3. november – Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa esindused24. november- Hiiumaa, Haapsalu ja Saaremaa esindused1. detsember- Lääne- Virumaa ja Narva esindused8. detsember- Raplamaa esindus10. detsember- Järvamaa esindusVabandame  tekkida võivate ebameeldivuste pärast.
19.10.2010

Mürgistusteabekeskusel täitus oktoobris teine tööaasta

Kaks aastat tagasi, oktoobris, avas oma telefoniliini Eesti mürgistusteabekeskus, mis on seni Euroopa noorim. Numbri 16662 infoliini abil on kahe aasta jooksul nõustatud enam kui 800 mürgistusjuhtumi lahendamist, neist ligi kümnel protsendil juhtudest on olnud tegu mitme inimese üheaegse mürgistusega. Veerand helistajatest on olnud arstid ja õed. Võrreldes keskuse esimese tööaastaga on kõnede arv teisel aastal suurenenud pea poole võrra. Kõnede arvust olulisemaks peavad keskuse töötajad adekvaatse mürgistusandmebaasi ülesehitamise ja uuendamise ning vastava eksperthinnangu olemasolu...
14.10.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 40. nädalal

Eelneva nädalaga võrreldes vähenes haigestunute arv 18 protsendi võrra. Keskmisest pisut enam oli haigestunuid Viljandi-, Tartu- ja Pärnumaal, kuid suuri erinevusi maakondade lõikes ei ole. Alates 40. nädalast hakkas kasvama gripitaoliste haigestumiste arv. Kokku  registreeriti 40. nädalal 72 gripitaolise haigestumise juhtu, laboratoorselt kinnitati A gripi diagnoosi ühel korral, gripiviirust ei ole alatüpeeritud. Põhiliselt olid haigestumised seotud siiski muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. Ringlesid nii paragripi-, kui ka adeno- ja RS-viirused....
14.10.2010

Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumine 40. nädalal

Eelneva nädalaga võrreldes vähenes haigestunute arv 18 protsendi võrra. Keskmisest pisut enam oli haigestunuid Viljandi-, Tartu- ja Pärnumaal, kuid suuri erinevusi maakondade lõikes ei ole. Alates 40.nädalast hakkas kasvama gripitaoliste haigestumiste arv. Kokku  registreeriti 40. nädalal 72 gripitaolise haigestumise juhtu, laboratoorselt kinnitati A gripidiagnoosi ühel korral, gripiviirust ei ole alatüpeeritud. Põhiliselt olid haigestumised seotud siiski muude respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavate viirustega. Ringlesid nii paragripi-, kui ka adeno- ja RS-viirused. Domineerivat...
13.10.2010

Vaktsineerimissoovitused Hadži ja Umrah`i palveränduritele

Tervisekaitsenõuded ja vaktsineerimise soovitused kõigile palverännakus osalejatele on järgmised: Kaks nädalat enne reisi tuleb end vaktsineerida meningokokknakkuse vastu ACYW135 liitvaktsiiniga. Palverändurid peavad esitama vaktsineerimist tõendava tunnistuse viisa taotlemisel. Teistelt reisijatelt ja välistöötajatelt üldjuhul vaktsineerimistunnistust ei nõuta.Palveränduritel, eeskätt eakatel ning krooniliste haigustega inimestel, on soovitatav vaktsineerida end hooajalise gripi vastu.Palverändur  peab olema viimase 10 aasta jooksul vaktsineeritud difteeria ja teetanuse ning...
12.10.2010

Terviseamet ootab oktoobris lapsi Iloni Imedemaale Haapsalus

Juba sel nädalalõpul, täpsemalt 15. ja 16. oktoobril korraldab mürgistusteabekeskus infopäeva „16662 aitab“, kus räägitakse looduses ja koduses keskkonnas varitsevatest mürgistusohtudest. Üheskoos katsutakse leida õigeid käitumisvõtteid mürgistustest hoidumiseks ja loomulikult aitab lapsi kõige selle juures sõber Karlsson.Kuna lastega koos on mõistlik harida ka nende vanemaid, siis toimub samas eraldi loeng emadele-isadele, vanaemadele ja vanaisadele, et tutvustada sagedasemaid mürgistusi põhjustavaid olukordi ja õpetada vanemaid õnnetuid hetki ennetama.29. oktoobril oodatakse eelkooliealisi...
08.10.2010

Osalejad jäid REACH ja CLP teabepäevaga rahule

Teabepäevaga, kus keskenduti määrustest tulenevatele kohustustele ja lähenevatele tähtaegadele, jäid rahule 84 protsenti tagasidet andnud osalejatest, 19 protsenti märkisid, et nad ootasid enamat. 21. septembril 2010 toimunud teabepäeval keskenduti REACH- ja CLP-määruste olemusele ja lähenevatele tähtaegadele. Räägiti järelvalvest, CLP-teavituseks mõeldud IT-vahenditest, tõsteti osalejate teadlikkust tekkida võivatest probleemidest.  Ühtlasi anti ülevaade erinevate ettevõtete võimalustest teistele oma teadmistega abiks olla ning räägiti REACH-määrusest tulenevaid kohustusi täitvate...

Lehed