Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

24.03.2011

11. nädal - gripp on asendumas RS-viirusega

Gripilaadsetesse haigustesse haigestumus kasvas kuni 5-aastaste laste ja koolilaste seas vastavalt 16 ja 22 protsenti ning vähenes täiskasvanute ja vanemealiste inimeste hulgas 38 ja 67 protsendi võrra.  Haigestumise kasv gripilaadsetesse haigustesse oli seotud põhiliselt RS-viirusega, mida kliinilise pildi järgi on gripist peaaegu võimatu eristada. Sentinelsüsteemi andmetel hinnatakse gripi ja gripilaadsete haiguste haigestumuse intensiivsust endiselt keskmiseks. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Ringlevate viiruste etioloogiline struktuur   70% juhtudel on...
24.03.2011

24. märts - Ülemaailmne tuberkuloosi vastu võitlemise päev

24. märtsil 1882. aastal tegi saksa bakterioloog Robert Koch teatavaks, et ta on avastanud tuberkuloosi tekitaja - tuberkuloosikepikese. See oli aeg, mil „valge surma“ haardes vaevlesid nii Euroopa kui Põhja- ja Lõuna- Ameerika- kus tuberkuloosi läbi hukkus üks inimene seitsmest. Tänapäeval viib Maailma Terviseorganisatsioon ellu „Peata tuberkuloos strateegiat“, mille eesmärgid on: Tagada ravi kõigile tuberkuloosi-haigeteleVähendada tuberkuloosi poolt põhjustatud inimkannatusi ja sotsiaalmajanduslikku kahjuKaitsta inimesi tuberkuloosi, sellega seotud HIV-nakkuse ja hulgi-ravimresistentsete...
21.03.2011

Radioaktiivse saaste ohtu Eestis ei ole

Kuigi toimunud õnnetus ei sea otseseid piiranguid Jaapanisse reisimisel, soovitab Välisministeerium reisi saareriiki siiski pigem vältida. Info reisisoovituste kohta leiate Välisministeeriumi veebilehelt. Kiirgusohu kohta edastab teavet Keskkonnaamet
17.03.2011

10. nädal: Gripiviiruste osakaal on langenud

Grippi haigestumus kasvas täiskasvanute ja vanemealiste inimeste seas ja vähenes kuni 5-aastaste laste ja koolilaste hulgas. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Viiruste etioloogia Laboratoorse kinnituse sai 10. nädalal 31 A gripi ja 6 B gripiviirust. Täiendavalt läbiviidud A gripiviiruse alatüüpeerimine näitas, et positiivse kinnituse saanud A gripiviirustest 13 olid (H1N1) 2009. Sentinelsüsteemi andmetel hinnatakse gripi ja gripilaadse haigestumuse intensiivsust endiselt keskmiseks ning haigestumise geograafilist levikut laialdaseks, kuid esmakordselt oli 60% juhtudel...
14.03.2011

Kiirabi sai 2010 aastal 258 765 väljakutset

"Visiitide üldarvu ja abi saanud inimeste arvu erinevuse põhjuseks on tuhandetesse ulatuv tühistatud või tulemusteta väljakutsete arv ning ka kohapealsed surma konstateerimised," selgitas Terviseameti kiirabi büroo juhataja Kalev Pahla. Tühistatud väljakutseid registreeriti 2010. aastal 4719,  patsient oli sündmuskohalt kiirabi saabudes lahkunud 4078 korral. See annab kokku nii mittevajalikku kulu kui ka teiste abivajajate ooteaja pikenemise. Haiglaravile toimetas kiirabi eelmisel aastal 90 131 isikut, mis moodustab 35 protsenti kõikidest abivajajatest (2009 – 34%)....
09.03.2011

9. nädal: gripp ei taha veel järele anda

 Haigestumus kasvas kõige enam koolilaste hulgas, mis on nüüd jõudnud väikelaste haigestumusega peaaegu võrdsele tasemele. Kasvu täheldati ka vanemaealiste inimeste seas, vaid täiskasvanud tööealiste inimeste puhul saame rääkida haigestumuse langusest. Kogu hooaja vältel on haigestunud enam kuni 5-aastased lapsed, haigestumus nende hulgas oli keskmiselt kaks korda kõrgem kui koolilastel ja kuni 10 korda kõrgem võrreldes täiskasvanutega. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Möödunud nädalal lisandus Eestis ka üks surmajuht – 73aastane naisterahvas. Viiruste etioloogia...
02.03.2011

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 8. nädalal

Sentinelsüsteemi andmetel püsib gripi haigestumuse intensiivsus Eestis endiselt keskmisel tasemel, haigestumise geograafiline levik on laialdane. Haigestumine vähenes kõikides vanusrühmades, kõige suurem vähenemine oli kuni 5- aastaste laste hulgas.  Grippi haigestumus vanusrühmade järgi  Viiruste etioloogia Kaheksandal nädalal muutus ringlevate viiruste etioloogiline struktuur. A gripiviiruste osakaal vähenes 45 protsendi võrra (39%) ega domineeri enam ringlevate viiruste hulgas. Möödunud nädalal kahekordistus B gripi ja paragripiviiruse osakaal vastavalt 12 ja 28%, RS-...
23.02.2011

Ülemiste hingamisteede viirusnakkused ja gripp 7. nädalal

Sentinelsüsteemi andmetel püsib gripi haigestumuse intensiivsus Eestis endiselt keskmisel tasemel, haigestumise geograafiline levik on laialdane. Vanusrühmade järgi haigestusid enam kuni 5 aastased lapsed,  nende hulgas kasvas haigestumus ligikaudu 20 protsenti. Koolilaste, täiskasvanute ja vanemaealiste hulgas haigestumine vähenes. Grippi haigestumus vanusrühmade järgi Viiruste etioloogia Seitsmendal nädalal muutus ringlevate viiruste etioloogiline struktuur. Gripiviiruste osakaal hakkas vähenema, paragripi-, adeno- ja RS-viiruste osakaal aga tõusma.   Ringlevate...
21.02.2011

Jõustus REACH-määruse XIV lisa (autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu) muudatus

17. veebruaril 2011 vastu võetud ja 18. veebruaril Euroopa Liidu Teatajas avaldatud REACH-määruse XIV lisa täiendati uute ainetega. Lisasse kantud aineid ei tohi Euroopa Liidu turule viia või teatud kasutusaladel kasutada enne aine vastavaks kasutusalaks autoriseerimist. Autoriseerimisnõue kehtestatakse ainete suhtes: mis vastavad kantserogeenseteks (1. või 2. kategooria), mutageenseteks (1. või 2. kategooria) või reproduktiivtoksilisteks (1. või 2. kategooria) klassifitseeritud ainete kriteeriumidele,mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja mürgised või väga püsivad ja väga bio-...
16.02.2011

6. nädal: Gripi haripunkt on möödas, haigestumuse intensiivsus püsib keskmisel tasemel

Laboratoorselt kinnitatud grippide arv püsis stabiilsel tasemel. Sentinelsüsteemi andmetel oli gripi haigestumuse intensiivsus Eestis keskmine ja geograafiline levik laialdane Vanusrühmade järgi haigestusid jätkuvalt enam kuni 5 aastased lapsed, kuid haigestumus nende hulgas vähenes  ligikaudu 30 protsenti. Koolilaste ja täiskasvanute haigestumus vähenes samuti vastavalt 14 ja 10 protsenti, kuid  vanemaealiste hulgas (65 ja vanemad)  täheldati haigestumuse tõusu.   Grippi haigestumus vanusrühmade järgi   Viiruste etioloogia Kuuendal nädalal viiruste...

Lehed