Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Terviseamet lõpetab toiduvaldkonna laboriteenuse pakkumise

2023. aastast rakenduvad riigireformiga seoses muudatused riiklikus laboriteenuses ning Terviseamet lõpetab toidutarneahela analüüside teostamise.

Terviseameti labor ei paku alates uuest aastast enam toidu, toiduga kokkupuutuvate materjalide ja pindade analüüse ega sellealast proovivõtu teenust. Seetõttu ei võta Terviseamet vastu uusi tellimusi toidutarneahela teenustele, mille analüüsi lõpetamise aeg jääks uude aastasse. Muudatus puudutab nii eraisikuid, äriettevõtteid kui ka riiklikke asutusi. Valdkonna analüüsidega saab edaspidi pöörduda Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse (VTL), mis pakub vajadusel proovivõtuvahendeid ja nõustamist.

Laboriteenuste ümberkorralduste tõttu suletakse Terviseameti Tartu labor, kust sai lisaks toidutarneahela analüüsidele tellida ka kosmeetika analüüse ning õhu ja füüsikaliste ohutegurite mõõtmisi. Need Tartu analüüsivaldkonnad, mis ei lähe üle Veterinaar- ja Toidulaboratooriumile, tuuakse Terviseameti Tallinnas asuvatesse laboritesse.

Terviseamet jätkab 2023. aastal Rahvatervise labori nimel all rahvatervise valdkonnas riiklike järelevalve ja eraklientidele laboratoorsete teenuste osutamisega nii keskkonnatervise kui ka nakkushaiguste valdkonnas.

Keskkonnatervise valdkonnas kuuluvad Terviseameti laboriteenuste alla näiteks vee (sh joogi-, suplus-, basseini- ja destilleeritud vee), tarbekaupade (sh kosmeetika, ravimuda, mänguasjade), pindade ja siseõhu keemiliste ja mikrobioloogiliste ohutegurite laborianalüüsid. Samuti pakub Terviseamet proovivõtuteenust ning teostab füüsikaliste ohutegurite (sh müra, elektromagnetväljade kiirgus, vibratsioon, valgustatus, mikrokliima) mõõtmisi.

Terviseameti nakkushaiguste labor viib läbi molekulaarseid ning mikroobide samastamise (MALDI-TOF) analüüse, millele lähiajal lisandub sekveneerimine. Täpsemat informatsiooni saab labori kodulehelt.

Terviseameti labor on akrediteeritud EVS-EN ISO/IEC 17025 nõutele kohaselt tunnistusega L042.

Veel uudiseid samal teemal

28.06.2021

Terviseameti käskkirjaga lõpetatakse hädaolukord ning kehtima hakkab hädaolukorra oht. Nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamiseks on jätkuvalt vajalikud reisimise ja kogunemisega seotud piirangud

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno allkirjastas täna õhtul käskkirja muudatused, millega langetatakse tervishoiuteenuse osutajate valmisoleku taset alates 1. juulist. Tervishoiuteenuse osutajate valmisoleku teise taseme asemel hakkab kehtima esimene tase.

Klaasipesuvedelik
17.01.2019

9. maist ei tohi tuuleklaasi- ja jääsulatusvedelikes enam metanooli kasutada

Alates 9. maist 2019 ei tohi üldsuse jaoks enam turule viia tuuleklaasi- või jääsulatusvedelikke, mille metanoolisisaldus on suurem kui 0,6 massiprotsenti. REACH-määrusega seatud nõuete järgimine on kohustuslik kõigile kemikaalide tootmise, importimise, levitamise ja kasutamisega seotud ettevõtetele.