Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riskihindamise komitee koostas arvamused kolme aine klassifikatsiooni harmoneerimiseks

Euroopa Kemikaaliameti riskihindamise komitee (RAC) koostas arvamused ettepanekute kohta klassifitseerida kolm keemilist ainet üleeuroopaliselt kantserogeenseks, mutageenseks ja reproduktiivtoksiliseks.

Need kolm ainet on järgmised:
Indiumfosfiid (Indium Phosphide) EÜ nr: 244-959-5 CAS nr: 22398-80-7 

Indiumfosfiidi klassifikatsioon ei ole hetkel Euroopa Ühenduses (EÜ) harmoneeritud. RAC nõustus Prantsusmaa poolt tehtud ettepanekuga klassifitseerida aine kantserogeenseks, reproduktiivtoksiliseks ja pikaajalisel sissehingamisel (korduvannuse) toksiliseks. 

Indiumfosfiidi kasutatakse näiteks pooljuhina elektroonikatööstuses.  

RAC-i arvamuse ja detailse klassifitseerimis- ja märgistamisinfoga saab tutvuda siin

Ditertbutüülperoksiid (DTBP - Di-tert-butyl peroxide)   EÜ nr: 203-733-6 CAS nr: 110-05-4

Hetkel on DTBP EÜ-s klassifitseeritud ohtlikuks füüsikalis-keemiliste omaduste põhjal. RAC nõustus Prantsusmaa poolt tehtud ettepanekuga klassifitseerida aine ka mutageenseks.

DTBP-d kasutatakse peamiselt tööstuses lisaainena polümerisatsioonireaktsioonides.

RAC-i arvamuse ja detailse klassifitseerimis- ja märgistamisinfoga saab tutvuda siin

 

Triksülüülfosfaat (Trixylyl phosphate)  EÜ nr: 246-677-8 CAS nr: 25155-23-1 

Triksülüülfosfaadi klassifikatsioon ei ole hetkel EÜ-s harmoneeritud. RAC nõustus Hollandi poolt tehtud ettepanekuga klassifitseerida aine reproduktiivtoksiliseks. 

Triksülüülfosfaati kasutatakse peamiselt kuumuskindla hüdrosüsteemi töövedelikuna näiteks tööstuslikes elektrigeneraatorites.  

RAC-i arvamuse ja detailse klassifitseerimis- ja märgistamisinfoga saab tutvuda siin  Lisainformatsioon:  RAC-i roll ja kohustused Euroopa Kemikaaliametis  RAC-i varasemad arvamused  Euroopa Kemikaaliameti vastav pressiteade