Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

PIC-määruse lisad on täiendatud 22 kahjuliku kemikaaliga – alates juulist peavad eksportijad neist teavitama

Euroopa Komisjon ajakohastas PIC-määruse I lisa (kemikaalid, mille kohta tuleb esitada eksporditeatis ja importiva riigi selgesõnaline nõusolek) ja V lisa (kemikaalid ja tooted, mille eksport on keelatud) kemikaalide loetelu. See muudatus jõustub 1. juulil 2022.

PIC-määruse muudatus kohustab ELi eksportijad teatama oma kavatsusest eksportida 22 loetellu lisatud uut kemikaali, mille hulka kuuluvad 15 pestitsiidi ja seitse tööstuskemikaali, sh kõik ained, mis sisaldavad benseeni koostisosana kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi. Muudatusega keelatakse ka nelja kemikaali eksporti.

Enamiku lisatud kemikaalide puhul peale eksporditeatise on vajalik saada importiva riigi selgesõnaline nõusolek. Lisaks viis kemikaali, mille kohta varem kehtis ainult eksporditeatise nõue, vajavad nüüd ka selgesõnalist nõusolekut.

Samuti on ePIC süsteem uuendatud ja ettevõtted saavad juba praegu hakata oma ekspordist teatama.

Rohkem teavet muudatuse kohta leiab siit.

Veel uudiseid samal teemal

Valmis Eesti mürgistusandmete kogu
05.05.2022

Valmis Eesti mürgistusandmete kogu

Koostöös Terviseameti Mürgistusteabekeskuse, Tervise- ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse ja Eesti Haigekassaga koondati ühisesse andmeaita kokku Eesti mürgistusjuhtumid.

25.04.2022

Tulevased muudatused REACH-määruse teabenõuetes

Euroopa Komisjon on läbi vaadanud teatud teabenõuded kemikaalide registreerimisel REACH-määruse alusel. Ettevõtted peavad hakkama valmistuma, kuna muudatused hakkavad kehtima 14. oktoobrist 2022. ECHA avaldab täiendavad nõuanded selle aasta jooksul.