Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Haridusasutustel lasub oluline roll laste toitumisalaste valikute kujunemisel

Haridusasutused on oluliseks keskkonnaks laste toitumisharjumuste väljakujunemisel.  Täisväärtuslik ja tasakaalustatud toit on tihedalt seotud laste mälu, õppimisvõime, käitumise ja enesekontrolliga. Lasteasutustes pakutav toit peab vastama eakohastele vajadustele ja toitumissoovitustele.

Koolide ja eelkooliealiste lasteasutuste toitlustajal tuleb koostada iga päeva menüü vähemalt kümneks päevaks arvestades vanuserühmade keskmise ööpäevase toiduenergia- ja toitainete vajadustega.

Valmistoidu kohta peab olema tehnoloogiline juhend, milles märgitakse toidu või toidugrupi nimetus, retsept, kus on esitatud toidu koostisse kuuluvate toiduainete kogused, valmistoidu kaal ja toitumisalane teave ning toidu valmistamisel kasutatud tehnoloogiad. Toitumisalases teabes tuuakse ära valmistoitude energiasisaldus, info põhitoitainete ning võimaluse korral ka mineraaltoitainete ning vitamiinide sisalduse kohta.

Erilist tähelepanu nõuab lasteasutuse toitlustajalt menüü koostamine ja toitude valmistamine eridieeti vajavate laste jaoks. Kehtivate nõuete kohaselt korraldatakse haridusasutuses meditsiinilistel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamine vastavalt tervishoiutöötaja poolt antud soovitustele koostöös kohaliku omavalitsuse, lasteasutuse pidaja ja lapsevanematega.

Teisiti toituva lapse menüü koostamisel on toitumisalasel teabel ning toidu koostisse kuuluvate toiduainete nimekirja roll eriti oluline. Vajaliku informatsiooni õigeaegne kättesaadavus omab nende jaoks suuremat tähtsust kuna neil tuleb väga hoolikalt jälgida toiduratsiooni, et vältida võimalikke ebasoovitavaid reaktsioone, mille võivad esile kutsuda vastunäidustatud toiduained.  

Samas peab ka tervislikel põhjustel teisiti toituva lapse toit olema täisväärtuslik, tasakaalustatud ning lapse vajadustele vastav.

Tervist toetavaid valikuid terveks kooliaastaks! Loe toitumise ja toitlustamise kohta lisa

siit