Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 • Uuendused MEDRE2 kasutajatele

  Alates 01.10.2023 käivitub tegevuslubadele töötajate lisamisel Töötamise Registri (TÖR) kontroll.

   

  Tervishoiuteenuse osutajate (TTO) ja apteegilubade omajatel tuleb oma asutuse tegevuslubadel ja apteegi tegevuslubadel töötajate nimekirjad korrastada ning rendilepingu alusel enam töötajaid loale lisada ei saa (renditöötaja ei saa Terviseinfo-süsteemi TIS ligipääsu) – töötaja peab olema selle asutuse töötaja, mille loale ta lisatakse.

   

  TTO-de ja apteegilubade omajate eeltöö töötajate nimekirjade korrastamise osas tähendab:

  •  läbi tuleks vaadata kõik oma asutuse lubadel olevad töötajad. Töötajad, kes ei tööta reaalselt loa raames või ei tööta enam asutuses (apteegiluba, tegevusloa teenuse/tegevuskoha raames), tuleb sealt eemaldada „Kustuta“ nuppu kasutades. Kõikidel lubadel peab olema kajastatud reaalne töötajate koosseis, kes apteegiloa ning tegevusloa teenuse/tegevuskoha raames töötavad. Töötajad peavad olema selle asutuse töötajad, mille loale nad on märgitud. Kõik tööle võetud töötajad peavad olema registreeritud TÖR-is asutuse töötajana ning õige ametikoodiga.
  •  Kui load on üle vaadatud, siis oleks vajalik vaadata üle, kas töötajatel on TÖR-is märgitud need ametikoodid, mille alusel on võimalik töötajaid loale lisada. Kõikidel asutuse töötajatel peavad olema kindlad ametikoodid määratud. Kuna TÖR päring hakkab igaöiselt kustutama asutusest lahkunud töötajaid, siis tuvastus toimub ainult nende kindlate ametikoodide alusel, mis on allolevas loetelus toodud.

  Kui asutus võtab tööle uue töötaja, peab ta TÖR-is märkima sellele töötajale kindlaksmääratud ametikoodide seast vastava ametikoodi. See on eelduseks sellele, et uue töötaja saab tõrgeteta loale lisada. Kui asutus kasutab TÖR-is muud ametikoodi, mida ei ole toodud allolevas loetelus, siis ei õnnestu asutusel lisada loale töötajat.

   

  Kui asutusest lahkub töötaja ja asutus märgib TÖR-is töötajale lahkumise kuupäevaks näiteks 05.10.2023, siis kõikidelt asutuse tegevuslubadelt kaob selle töötaja kirje järgmisel päeval, s.o 06.10.2023. Päring on igaöine ning toimub eelmise päeva töösuhete lõppemiste otsimisel. Päring ei otsi kaugemas minevikus lõppenud töösuhte lõppe – see tähendab seda, et asutus peab kõik enne 1. oktoobrit lõppenud töösuhted ise käsitsi tegevuslubadelt kustutama. Alates 01.10.2023 hakkab TÖR päring automaatselt eemaldama lahkunud töötajaid lubadelt.

   

   

  Ametikoodid, mida saab kasutada ja mis peavad olema kõikidel asutuse töötajatel TÖR-is määratud:

   

  1. Kood algusega 134 Kutseteenuste juhid

  •  1342 „Tervishoiuteenuste juhid“ (kõik alamkoodid 13420101-13429900)

  2. Kood algusega 1120 Suurettevõtete tegevdirektorid ja tippjuhid

  •  11200003 „Tervishoiuasutuse  tegevdirektor või tippjuht“

  3. Kood algusega 22

  •  221 Arstid (kõik alamkoodid)
  •  222 Õenduse tippspetsialistid ja ämmaemandad (kõik alamkoodid)
  •  224 Erialase kõrgharidusega parameedikud (kõik alamkoodid)
  •  226 Muud tervishoiu tippspetsialistid (kõik alamkoodid)

  4. Kood algusega 32

  •  321 Meditsiinitehnikud ja farmaatsia keskastme spetsialistid (kõik alamkoodid)
  •  322 Õenduse ja sünnitusabi keskastme spetsialistid (kõik alamkoodid)
  •  325 Muud tervishoiu keskastme spetsialistid (kõik alamkoodid)

  5. Kood algusega 2634 „Psühholoogid“

  •  26340001 Psühholoog
  •  26340005 Psühhoterapeut

  INFO ALAMKOODIDE KOHTA:

   

  Vajaliku ametikoodide alamkoode saate täpsustada ja vaadata Eesti Statistikaameti klassifikaatorite loendist.