Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

Kui soovite / võite proovid ise võtta, peate esmalt tulema ja võtma laborist vastavad tarvikud ning Teile seletatakse, kuidas proove õigesti võtta.

Tarvikute järgi võite tulla suvalisel ajal tööpäeviti ajavahemikus 08:00 kuni 15:00, aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn.

Võimalus on tellida atesteeritud proovivõtja, mis on tasuline teenus ja selle eest peate lisaks analüüsidele tasuma.

Proovivõtja tellimiseks tuleb aeg kokku leppida.   Veebivorm: TELLI PROOVIVÕTJA

Reedeti võetakse heitvee, lahtiste veekogude ja suplusvee proove vastu kella 13:00-ni.

Tellimislehed

Joogivesi                    PDF  (PDF)    Doc (DOCX)

Basseinivesi               PDF (PDF)     Doc  (DOC) 

Heitvesi                      PDF (PDF)     Doc (DOC)

Lahtised veekogud   PDF (PDF)     Doc (DOC) 

Destilleeritud vesi    PDF (PDF)     Doc (DOC)

 

Puurkaevu või salvkaevu pakett 

Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2 maksumus 120 eurot + käibemaks                                                  värvus, hägusus, lõhn, oksüdeeritavus, elektrijuhtivus, pH, üldkaredus, ammoonium, fluoriid, kaalium, kaltsium, kloriid, magneesium, mangaan, naatrium, nitraat, nitrit, raud, sulfaat ja vesinikkarbonaat

Keskkonnaministri 09.07.2015.a. määruse nr 43 lisa 4 p. 5.3 maksumus 28.42 eurot + käibemaks                                                    Escherichia coli (Colilert), Coli-laadsed bakterid (Colilert), enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod), mikroobide üldarv 22°C

Uuringud

Uuringute paketid

 

Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.3)

Puurkaevu / salvkaevu pakett (KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.2)

Joogivee tavakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (3))

Joogivee tavakontroll kloreeritud veele (SoM määrus nr 61 § 10. (3))

Joogivee süvakontroll (SoM määrus nr 61 § 10. (5))

 

 

Joogivee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetodil) + 7,50 1,50 9,00
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetodil) + 8,00 1,60 9,60
Escherichia coli (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Coli-laadsed bakterid (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) + 6,17 1,23 7,40
Mikroobide üldarv 22°C + 5,25 1,05 6,30
Mikroobide üldarv 37°C + 5,25 1,05 6,30
Clostridium perfringens + 10,50 2,10 12,60
Legionella + 85,00 17,00 102,00
Pseudomonas aeruginosa + 7,92 1,58 9,50
Sulfitit redutseerivad klostriidid - 10,50 2,10 12,60
         
 

Joogivee keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Lõhn - 1,67 0,33 2,00
Maitse - 1,67 0,33 2,00
Värvus + 2,50 0,50 3,00
Hägusus + 4,17 0,83 5,00
Üldraud + 10,00 2,00 12,00
Raud kahevalentne + 13,33 2,67 16,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Elektrijuhtivus + 3,33 0,67 4,00
Oksüdeeritavus/ permaganaatne hapnikutarve + 6,67 1,33 8,00
Kloriid + 7,50 1,50 9,00
Üldkaredus + 5,00 1,00 6,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Nitrit + 6,67 1,33 8,00
Nitraat + 10,00 2,00 12,00
Sulfaat + 6,67 1,33 8,00
Permangaatne hapnikutarve + 6,67 1,33 8,00
Leelisus + 7,50 1,50 9,00
Bikarbonaat + 6,67 1,33 8,00
Leelisus+Bikarbonaat + 6,67 1,33 8,00
Kuivjääk + 6,67 1,33 8,00
Fluoriid + 7,50 1,50 9,00
Väävelvesinik - 9,17 1,83 11,00
Jääkkloor (vaba) + 5,00 1,00 6,00
Jääkkloor (summaarne) + 5,00 1,00 6,00
Alumiinium + 11,67 2,33 14,00
Naatrium + 14,17 2,83 17,00
Katioonid 1 ioon + 14,17 2,83 17,00
2 iooni + 17,50 3,50 21,00
3 iooni + 20,00 4,00 24,00
4 iooni + 21,67 4,33 26,00
Tsüaniid + 15,83 3,17 19,00
Boor + 14,17 2,83 17,00
Lenduvad fenoolid - 20,00 4,00 24,00
Ortofosfaat + 7,50 1,25 9,00
Ränidioksiid - 10,00 2,00 12,00
Arseen (As) + 18,33 3,67 22,00
Antimon (Sb) + 18,33 3,67 22,00
Baarium (Ba) - 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) + 18,33 3,67 22,00
Plii (Pb) + 18,33 3,67 22,00
Nikkel (Ni) + 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) + 18,33 3,67 22,00
Koobalt (Co) + 18,33 3,67 22,00
Molübdeen (Mo) + 18,33 3,67 22,00
Seleen (Se) + 18,33 3,67 22,00
Mangaan (Mn) + 18,33 3,67 22,00
Vask (Cu) + 18,33 3,67 22,00
Tsink (Zn) + 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
*Pestitsiidid multimeetodil + 183,33 63,67 220,00
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) s.h. benso(a)püreen + 180,00 36,00 216,00
Benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen / tolueen ning trihalomentaanid + 170,83 34,17 205,00
1- ja 2-aluselised fenoolid + 58,33 11,67 70,00
Naftasaadused joogivees GC-meetodil - 70,00 14,00 84,00
 

Basseinivee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) + 8,00 1,60 9,60
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) + 6,17 1,23 7,40
Staphylococcus aureus + 8,75 1,75 10,50
Mikroobide üldarv 37 °C + 5,25 1,05 6,30
Legionella + 85,00 17,00 102,00
Pseudomonas aeruginosa + 7,92 1,58 9,50
 

Basseinivee keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Värvus + 2,50 0,50 3,00
Hägusus + 4,17 0,83 5,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Permanganaatne hapnikutarve (basseiniveest) + 6,67 1,33 8,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Nitraat (basseiniveest) + 10,00 2,00 12,00
Jääkkloor (vaba) + 5,00 1,00 6,00
Jääkkloor (vaba ja seotud) + 10,00 2,00 12,00
 

Heitvee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Coli-laadsed bakterid (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Escherichia coli (Colilert) + 8,50 1,70 10,20
Salmonella spp. + 13,25 2,65 15,90
Vibrio cholerae - 25,42 5,08 30,50
 

Heitvee keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
pH + 3,33 0,67 4,00
Biokeemiline hapnikutarve + 17,50 13,50 21,00
Heljum + 10,00 2,00 12,00
Üldlämmastik + 18,33 3,67 22,00
Üldfosfor + 15,83 3,17 19,00
Sulfaat + 6,67 1,33 8,00
Naftasaadused gravimeetriliselt - 16,67 3,33 20,00
Lenduvad fenoolid - 20,00 4,00 24,00
Rasvad - 16,67 3,33 20,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Nitraat + 10,00 2,00 12,00
Nitrit + 6,67 1,33 8,00
Jääkkloor - 5,00 1,00 6,00
KHT (COD-Cr) + 20,00 4,00 24,00
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24,17 4,83 29,00
Vask (Cu) + 18,33 3,67 22,00
Tsink (Zn) + 18,33 3,67 22,00
Raud (Fe) + 18,33 3,67 22,00
Arseen (As) - 18,33 3,67 22,00
Plii (Pb) + 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) - 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) + 18,33 3,67 22,00
Nikkel (Ni) + 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
1- ja 2-aluselised fenoolid + 58,33 11,67 70,00
 

Lahtiste veekogude vee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) + 7,50 1,50 9,00
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) + 6,17 1,23 7,40
Vibrio cholerae - 25,42 5,08 30,50
Salmonella spp, + 13,25 2,65 15,90
 

Lahtiste veekogude vee keemiilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
pH + 3,33 0,67 4,00
Ammoonium + 6,67 1,33 8,00
Värvus + 2,50 0,50 3,00
Biokeemiline hapnikutarve + 17,50 3,50 21,00
Üldlämmastik + 18,33 3,67 22,00
Lahustunud hapnik - 5,83 1,17 7,00
Pestitsiidid* + 183,33 336,67 220,00
Naftasaadused gravimeetriliselt - 16,67 3,33 20,00
1-ja 2-aluselised fenoolid - 58,33 11,67 70,00
Lenduvad fenoolid - 20,00 4,00 24,00
Tsüaniid - 15,83 3,17 19,00
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24,17 4,83 29,00
Arseen (As) + 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) + 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) + 18,33 3,67 22,00
Plii (Pb) + 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
 

Destilleeritud vee mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetod) + 7,50 1,50 9,00
Mikroobide arv 22°C + 5,25 1,05 6,30
Mikroobide arv 37°C + 5,25 1,05 6,30
Coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetod) + 8,00 1,60 9,60
Enterokokid (membraanfiltratsiooni meetod) + 6,17 1,23 7,40
Clostridium perfringens + 10,50 2,10 12,60
Hallitusseened - 7,92 1,58 9,50
Pärmseened - 7,92 1,58 9,50
 

Destilleeritud vee keemillised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Aurutusjääk ( 110°C juures) - 10,83 2,17 13,00
Elektrijuhtivus (25°C juures) - 3,33 0,67 4,00
pH + 3,33 0,67 4,00
Oksüdeeruvad ained - 6,67 1,33 7,00