Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toiduanalüüsid Tallinna laboris

Tellimislehed

 

Toidu analüüsi tellimisleht                pdf (PDF)    doc (DOC)

Toidu analüüsi tellimisleht - toiduainete toitumisalane teave     pdf (PDF)    doc (DOC)

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine. 

Keemiliste analüüside lisainfo:

Ilona Honga (juhtivspetsialist)
tel. 5846 0505, Ilona.Honga@terviseamet.ee

Juhendid

 

Proovide võtmise juhend toidu mikrobioloogiliseks analüüsiks (PDF)

 

Järelevalveproovide analüüsid


Labor on Veterinaar- ja Toiduameti poolt volitatud järelevalveproovide analüüsiks

 

 

  Toidu mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Mikroorganismide üldarv 30 °C + 6,17 1,23 7,40
Hallitusseened - 7,92 1,58 9,50
Pärmseened - 7,92 1,58 9,50
Coli-laadsed bakterid + 9,67 1,93 11,60
Termotolerantsed coli-laadsed bakterid - 9,67 1,93 11,60
Escherichia coli + 10,50 2,10 12,60
Clostridium perfringens + 14,92 2,98 17,90
Sulfitit redutseerivad klostriidid - 11,33 2,27 13,60
Koagulaaspositiivsed stafülokokid / Staphylococcus aureus + 15,75 3,15 18,90
Salmonella spp. + 13,25 2,65 15,90
Enterobacteriaceae arvukus + 9,67 1,93 11,60
Bacillus cereus + 12,25 2,45 14,70
Listeria monocytogenes’e arvukus + 18,30 3,67 22,00
Listeria monocytogenes’e leidumine + 19,33 3,87 23,20
Vibrio cholera - 18,42 3,68 22,10

 

Toidu keemilised analüüsid

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Toiduainete energeetiline väärtus 1. pakett
(valgusisaldus/rasvasisaldus/kuivainesisaldus/
tuhasisaldus/süsivesikud/arvutuslik energeetiline väärtus) 
  64,17 12,83 77,00
Toiduainete energeetiline väärtus 2. pakett
(valgusisaldus/rasvasisaldus/süsivesikud/
kiudained/suhkrusisaldus/naatrium/
küllastunud rasvhapped / kuivainesisaldus/
tuhasisaldus / arvutuslik energeetiline väärtus) 
  165,00 48,00 198,00
(Valgusisaldus/Rasvasisaldus/Süsivesikud/        
Pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266,67 53,33 320,00
Pestitsiidijääkide ja PCB-de sisaldus rasvastes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil
+ 266,67 53,33 320,00
Pestitsiidijääkide sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 133,33 26,67 160,00
24-D ja selle derivaatide sisaldus gaaskromatograafiliselt + 168,00 33,60 201,60
Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus + 182,00 36,00 216,00
3-MCPD sisaldus gaaskromatograafiliselt + 175,00 35,00 210,00
Säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 53,33 10,67 64,00
Aflatoksiinide B1 B2 G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 129,17 25,83 155,00
Muna merevaik- piim- ja β-hüdroksüvõihappe sisaldus gaaskromatograafiliselt - 90,00 18,00 108,00
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus jookides + 118,17 23,63 141,80
Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus - 134,75 26,95 161,70
Sünteetiliste magusainete (atsesulfaam K sahhariin aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt + 75,00 15,00 90,00
Vääveldioksiid - 20,83 4,17 25,00
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks - 24,17 4,83 29,00
Plii(Pb) - 18,33 3,67 22,00
Kaadmium (Cd) - 18,33 3,67 22,00
Vask (Cu) - 18,33 3,67 22,00
Tsink (Zn) - 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe (Hg) - 18,33 3,67 22,00
Seleen (Se) - 18,33 3,67 22,00
Arseen (As) - 18,33 3,67 22,00
Raud (Fe) - 18,33 3,67 22,00
Nikkel (Ni) - 18,33 3,67 22,00
Kroom (Cr) - 18,33 3,67 22,00
Askorbiinhappe sisaldus vedelikromatograafiliselt + 45,83 9,17 55,00
Kofeiinisisaldus vedelikkromatograafiliselt + 75,00 15,00 90,00
Histamiinisisaldus kalas - 36,67 7,33 44,00
Lenduvad lämmastikühendite sisaldus kalas - 20,83 4,17 25,00
Üldfosfori sisaldus ü.a. P2O5-le + 27,50 5,50 33,00
Nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt + 10,00 2,00 12,00
Nitraadi ja nitri sisaldus (arbitraažmeetodil) + 51,67 10,33 62,00
Nitritisisaldus kolorimeeriliselt + 14,67 2,93 17,60
Organoleptilised omadused - 7,33 1,47 8,80
pH - 5,50 1,10 6,60
Keedusoola sisaldus + 9,00 1,80 10,80
Keedusoolasisaldus juustus - 12,92 2,58 15,50
Kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt + 7,00 1,40 8,40
Kuivainesisaldus refraktomeetriliselt - 6,25 1,25 7,50
Erikaal (tihedus) - 5,50 1,10 6,60
Tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk) - 12,83 2,57 15,40
Mineraalained (tuhk) - 11,25 2,25 13,50
Mineraallisandite osamass - 9,17 1,83 11,00
Orgaaniliste hapete sisaldus (sidrunhape äädikhape viinhape piimhape merevaikhape õunhape) vedelikkromatograafiliselt - 53,33 10,67 67,00
Happesus + 6,42 1,28 7,70
Rasvade ja õlide happearv + 7,00 1,40 8,40
Kakaoubade happearv + 34,08 6,82 40,90
Rasvade ja õlide peroksiidarv - 9,17 1,83 11,00
Kakaoubade peroksiidarv   35,00 7,00 42,00
Pagaritoodete poorsus - 5,50 1,10 6,60
Fritüürrasva kvalitatiivne analüüs - 7,33 1,47 8,80
Rasvade ja õlide seebistusarv - 16,67 3,33 20,00
Rasvade ja õlide joodiarv - 11,67 2,33 14,00
Rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid - 28,33 5,67 34,00
Rasvade kolesteroolisisaldus - 117,50 23,50 141,00
Piimarasv Gerberi meetodil - 12,00 2,40 14,40
Rasvasisaldus Soxhlet`i meetodil - 20,17 4,03 24,20
Rasvade ja õlide rasvhappeline koostis - 67,50 13,50 81,00
Lenduvate rasvhapete sisaldus - 22,50 4,50 27,00
Vabade rasvhapete sisaldus - 7,00 1,40 8,40
Kulinaartoodete termilise töötluse hindamine - 5,50 1,10 6,60
Murdumisnäitaja - 5,50 1,10 6,60
Saastumine aidakahjuritega - 7,33 1,47 8,80
Saastumine metallilisanditega - 6,42 1,28 7,70
Sade (vees mittelahustuv) - 6,42 1,28 7,70
Sõelaanalüüs (sool) - 15,83 3,17 19,00
Sahharoosisisaldus - 21,92 4,38 26,30
Suhkrusisaldus - 15,75 3,15 18,90
Suhkrusisaldus arvestatuna kuivainele - 22,75 4,55 27,30
Suhkrute sisaldus vedelikkromatograafiliselt - 71,25 14,25 85,50
Redutseerivate suhkrute sisaldus - 21,92 4,38 26,30
Valgusisaldus - 35,00 7,00 42,00
Tärklisesisaldus - 21,08 4,22 25,30
Lihatoote tärklisesisaldus - 15,83 3,17 19,00
Lihatoote kollageenisisaldus - 21,67 4,33 26,00
Liha keeduproov - 4,58 0,92 5,50
Mee diastaasiarv - 5,83 1,17 7,00
Mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile - 5,00 1,00 6,00
Mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt - 16,67 3,33 20,00
Mee vabade hapete sisaldus - 7,50 1,50 9,00
Toote koostisosade suhte uuring - 4,58 0,92 5,50
Tooteühiku massi mõõtmine - 3,66 0,73 4,39
Toote täidise osamassi mõõtmine - 4,58 0,92 5,50
Roa kalorsuse teoreetiline arvutus - 4,58 0,92 5,50
Kalorsuse määramine (valgud-süsivesikud koos) - 33,00 6,60 39,60
Kalorsuse määramine (valgu- ja rasvavaba toote korral) + 12,00 2,40 14,40
Kiudained - 31,00 6,20 37,20
N-nitrosoamiinide (NDEA+NDMA) sisaldus - 162,50 32,50 195,00
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine 1 lk   25,00 5,00 30,00