Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õhuanalüüsid

 

Õhu mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Mikroobide arvukus (sedimentatsioonimeetod) - 5,00 1,10 6,10
Hallitusseente arvukus (sedimentatsioonimeetod) - 5,00 1,10 6,10
Staphylococcus aureus (sedimentatsioonimeetod) - 6,50 1,43 7,93
Mikroobide arvukus (aspiratsioonimeetod) - 5,00 1,10 6,10
Hallitusseente arvukus (aspiratsioonimeetod) - 5,00 1,10 6,10
Staphylococcus aureus (aspiratsioonimeetod) - 6,50 1,43 7,93
 

Õhu keemilised analüüsid 

Näitaja Hind (€) Km (€) Summa (€) Meetod Akrediteeritud
Aine analüüs indikaatortoruga 30,00 6,60 36,60 STJ Õ38 -
Lahustiaurude gaasikromatograafiline analüüs GC-FID seadmega 100,00 22,00 122,00 ISO 16200-1 +
Lenduvate orgaaniliste ühendite summaarne sisaldus siseruumide õhus gaasikromatograafiliselt adsorptsioontorult MS detektoriga 200,00 44,00 244,00 ISO 16200-1
ISO 16000-6
+
Orgaanilise ühendi identifitseerimine MS detektoriga 150,00 33,00 183,00 -  
Aine analüüs vedelikkromatograafiliselt 100,00 22,00 122,00 -  
Nikotiini ja 3-vinüülpüridiini määramine õhust (tubakasuitsust) 200,00 44,00 244,00 ISO 18145 -
Aine analüüs spektrofotomeetriliselt 29,00 6,38 35,38 -  
Isotsüanaadid 29,00 6,38 35,38 STJ Õ05 -
Formaldehüüd 29,00 6,38 35,38 STJ Õ20 +
Süsihappegaasi mõõtmine indikaatortoruga 30,00 6,60 36,60 STJ Õ38 +
Süsinikmonooksiid indikaatortoruga 30,00 6,60 36,60 STJ Õ38 +
Süsihappegaasi mõõtmine portatiivse logeri abil: -     EN ISO 16000-26 +
lühiajaline (kuni 1h) 25,00 5,50 30,50 - +
ööpäev (24h) 50,00 11,00 61,00 - +
Üldtolm (gravimeetriliselt) 30,00 6,60 36,60 STJ Õ41 -
Tahkete osakeste määramine (PM- 2,5 ja PM-10) tolmuanalüsaatoriga 50,00 11,00 61,00 STJ Õ41a -
Proovi ettevalmistus metallide määramiseks 42,00 9,24 51,24 STJ Õ35  
ühe toksilise elemendi (metalli) määramine 26,00 5,72 31,72 STJ Õ35 +
iga järgmise elemendi (metalli) määramine 18,00 3,96 21,96 STJ Õ35 +
Asbest (õhust) 48,34 10,63 58,97 HSG 248 -
Väljakutsetasu 14,50 3,19 17,69 -  
Ettevõttes või asutuses vajalike õhuproovide võtmine (tunnihind) 40,00 8,80 48,80 -  
Mõõtetulemuste analüüs ja mõõtmisaruannete vormistamine (tunnihind) 36,00 7,92 43,92 -  
Sõidukulu (1 km) 0,70 0,15 0,85 -