Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Õhu uuringud

 

Õhu mikrobioloogilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Mikroobide arvukus (sedimentatsioonimeetod) - 3,50 0,70 4,20
Hallitusseente arvukus (sedimentatsioonimeetod) - 3,50 0,70 4,20
Staphylococcus aureus (sedimentatsioonimeetod) - 4,42 0,88 5,30
 

Õhu keemilised uuringud

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Aine analüüs indikaatortoruga - 25,00 5,00 30,00
Lahustiaurude gaaskromatograafiline analüüs aktiivsöetorult + 100,00 20,00 120,00
Lenduvate orgaaniliste ühendite gaaskromatograafiline analüüs/1 komponent esimeses proovis + 70,00 14,00 84,00
Iga komponent järgmistes proovides + 30,00 6,00 36,00
Äädikhape - 31,67 6,33 38,00
Ammoniaak - 29,17 5,83 35,00
Ammoniaagi määramine indikaatoritoruga - 25,00 5,00 30,00
Isotsüanaadid - 29,17 5,83 35,00
Formaldehüüd + 29,17 5,83 35,00
Süsinikdioksiid indikaatortoruga + 25,00 5,00 30,00
Süsinikmonooksiid indikaatortoruga + 25,00 5,00 30,00
Üldtolm (kaalumeetodil) - 25,00 5,00 30,00
Tahkete osakeste määramine (PM- 2,5 ja PM-10) tolmuanalüsaatoriga - 30,00 6,00 36,00
Proovi ettevalmistus metallide määramiseks - 17,50 3,50 21,00
Raud - 18,33 3,67 22,00
Mangaan - 18,33 3,67 22,00
Kroom - 18,33 3,67 22,00
Nikkel - 18,33 3,67 22,00
Plii + 18,33 3,67 22,00
Tsink - 18,33 3,67 22,00
Kaadmium - 18,33 3,67 22,00
Elavhõbe ekspressmeetodil - 22,50 4,50 27,00
Asbest (õhust) - 48,34 9,67 58,00
Ftalaadid (õhust) - 100,00 20,00 120,00
Väljakutsetasu   10,00 2,00 12,00
Ettevõttes (asutuses) vajalike mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine koos tulemuste vormistamisega (tunnihind)   25,00 5,00 30,00
Sõidukulu (1 km)   0,50 0,10 0,60
Kirjaliku terviseohutuse hinnangu andmine (tunnihind)   25,00 5,00 30,00
Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine 1 lk   25,00 5,00 30,00