Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

 

Veeproovi võtmine iseseisvalt


Soovi korral on võimalik veeproov võtta ise. Enne proovi võtmist palume võtta meie laborist vastavad tarvikud. Tarvikute järgi võite tulla endale sobival ajal ajavahemikus E-N 08:00-15:00.

Atesteeritud proovivõtja tellimine

Võimalus on tellida ka atesteeritud proovivõtja (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi, Võru maakonnas), mis on tasuline teenus. Selle eest tuleb tasuda lisaks analüüsidele. 

Veebivorm: PROOVIVÕTJA TELLIMINE

Täiendav informatsioon
ja hinnapakkumise küsimine

Tel: 5809 1681
E-post: [email protected]

 

Basseinivesi
 

Mikrobioloogilised uuringud

Tärniga (*) märgitud näitajate analüüsid tehakse Tallinnas.

analüüs

hind (€)

km (€)

summa (€)

analüüsimeetod

akrediteeritud

Basseinivesi          
Coli-laadsed bakterid 8,00 1,60 9,60 EVS-EN ISO 9308-1 +
kolooniate arv 37°C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +

Staphylococcus aureus

8,75 1,75 10,50 EVS-EN ISO 6888-1 +
enterokokid 6,17 1,23 7,40 EVS-EN ISO 7899-2 +
Pseudomonas aeruginosa 7,92 1,58 9,50 EVS-EN 16266 +
Legionella* 85,00 17,00 102,00 EVS-EN ISO 11731 +
 

Keemilised uuringud

Tärniga (*) märgitud näitajate analüüsid tehakse Tallinnas.

analüüs

hind (€)

km (€)

summa  (€)

analüüsimeetod

akrediteeritud

värvus 2,50 0,50 3,00 V39 +
hägusus 4,17 0,83 5,00 V02-KOL:2021 +
pH 3,33 0,67 4,00 V05-POT:2019 +
oksüdeeritavus (permaganaatne hapnikutarve) 6,67 1,33 8,00 V09-TTR:2017 +
ammoonium 6,67 1,33 8,00 V38-KOL:2020 +
nitraat 14,17 2,83 17,00 V33-IC:2019 +
jääkkloor (vaba) 5,00 1,00 6,00 V35-KOL:2019 +
jääkkloor (vaba ja seotud) 5,00 1,00 6,00 V35-KOL:2019 +
 

Veeanalüüsid
 

Mikrobioloogilised uuringud 

Tärniga (*) märgitud näitajate analüüsid tehakse Tallinnas.

analüüs

hind (€)

km (€)

summa (€)

analüüsimeetod

akrediteeritud

Vesi          
Escherichia coli 7,50 1,50 9,00 EVS-EN ISO 9308-1 +
Coli-laadsed bakterid 8,00 1,60 9,60 EVS-EN ISO 9308-1 +
enterokokid või streptokokid 6,17 1,23 7,40 EVS-EN ISO 7899-2 +
mikroobide üldarv 22°C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
mikroobide üldarv 37°C 5,25 1,05 6,30 EVS-EN ISO 6222 +
Clostridium perfringens 10,50 2,10 12,60 ISO 14189 +
sulfitit redutseerivad klostriidid 10,50 2,10 102,00 EVS-EN ISO 11731 +
Pseudomonas aeruginosa 7,92 1,58 9,50 EVS-EN 16266 +
Salmonella spp. 13,25 2,65 15,90 EVS-EN ISO 19250 +
koagulaaspositiivsed stafülokokid 8,75 1,75 10,50 EVS-EN ISO 6888-1 +
Legionella* 85,00 17,00 102,00 EVS-EN ISO 11731 +
 

Keemilised uuringud

Tärniga (*) märgitud näitajate analüüsid tehakse Tallinnas.

analüüs

hind (€)

km (€)

summa (€)

analüüsimeetod

akrediteeritud

lõhn 1,67 0,33 2,00 V03 -
maitse 1,67 0,33 2,00 V04 -
värvus 2,50 0,50 3,00 V39 +
hägusus 4,17 0,83 5,00 V02-KOL:2021 +
üldraud 10,00 2,00 12,00 V37-KOL:2020 +
raud, kahevalentne 10,00 2,00 12,00 V37-KOL:2020 -
pH 3,33 0,67 4,00 V05-POT:2019 +
elektrijuhtivus 3,33 0,67 4,00 V34-COND:2019 +
oksüdeeritavus/permaganaatne hapnikutarve 6,67 1,33 8,00 V09-TTR:2017 +
kloriid* 7,50 1,50 9,00 ISO 9297:1989 +
ammoonium 6,67 1,33 8,00 V38-KOL:2020 +
nitrit 6,67 1,33 8,00 V32-KOL:2022 +
nitraat 14,17 2,83 17,00 V33-IC:2019 +
kaltsium 14,17 2,83 17,00 V33-IC:2019 -
magneesium 14,17 0,50 17,00 V33-IC:2019 -
üldkaredus 17,50 0,83 21,00 V33-IC:2019 -
sulfaat* 6,67 2,00 8,00 V17:2019 +
leelisus* 7,50 2,00 9,00 EVS-EN ISO 9963-1:1999 +
bikarbonaat (vesinikkarbonaat)* 6,67 0,67 8,00 EVS-EN ISO 9963-1:1999 -
leelisus+bikarbonaat* 6,67 0,67 8,00 EVS-EN ISO 9963-1:1999 +
kuivjääk* 6,67 1,33 8,00 SFS 3008 +
fluoriid* 7,50 1,50 9,00 EVS-EN ISO 10304-1:2009 +
väävelvesinik* 9,17 1,33 11,00 V28 -
jääkkloor (vaba) 5,00 1,00 6,00 V35-KOL:2019 +
jääkkloor (summaarne) 6,67 1,33 6,00 V35-KOL:2019 +
alumiinium* 7,50 1,50 14,00 EVS-EN ISO 17294-1:2016 +
naatrium* 14,17 1,33 17,00 EVS-EN 14911:2000 +
katioonid 1 ioon* 14,17 1,00 17,00 EVS-EN 14911:2000 +
2 iooni* 17,50 1,50 21,00 EVS-EN 14911:2000 +
3 iooni* 20,00 4,00 24,00 EVS-EN 14911:2000 +
4 iooni* 21,67 4,33 26,00 EVS-EN 14911:2000 +
tsüaniid* 15,83 3,17 19,00 ISO 6703-1:1984 +
boor* 14,17 2,83 17,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
ortofosfaat* 7,50 1,25 9,00 V97:2021 +
ränidioksiid* 10,00 2,00 12,00 V76 -
arseen (As)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
antimon (Sb)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
baarium (Ba)* 18,33 3,67 22,00

EVS-EN ISO 17294-2:2016

+
kaadmium (Cd)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
plii (Pb)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
nikkel (Ni)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
kroom (Cr)* 18,33 3,67 22,00 ENS-EN ISO 17294-2:2016 +
koobalt (Co)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-1:2016 +
molübdeen (Mo)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
seleen (Se)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016
RM01:2022
+
mangaan (Mn)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016
RM01:2022
+
vask (Cu)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 RM01:2022 +
tsink (Zn)* 18,33 3,67 22,00 ENS-EN ISO 17294-2:2016
RM01:2022
+
elavhõbe (Hg)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
tallium (Tl)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
tina (Sn)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
strontsium (Sr)* 18,33 3,67 22,00 ENS-EN ISO 17294-2:2016 +
nioobium (Nb)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-1:2016 +
hõbe (Ag)* 18,33 3,67 22,00 EVS-EN ISO 17294-2:2016 +
pestitsiidid multimeetodil* 183,33 63,67 220,00 PM04:2012 +
polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH-d) sh. benso(a)püreen* 180,00 36,00 216,00 EVS-EN 17993:2004 +
benseen/ 1.2-dikloroetaan/ tri- ja tetrakloroeteen/ tolueen ning trihalomentaanid* 170,83 341,17 205,00 EPA 524.2 +
1- ja 2-aluselised fenoolid* 58,33 11,67 70,00 V88:2022 +
naftasaadused joogivees GC-meetodil* 70,00 14,00 84,00 ISO 9377-2:2000 -