Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toiduanalüüsid

 

 

 

Lisainfo 
Tel.: 5809 3071
E-mail: [email protected]

Referentlaboratooriumi tegevus

Labor täidab riikliku referentlaboratooriumi ülesandeid järgmistes valdkondades:

  • taimekaitsevahendite jääkide analüüs loomses ja kõrge rasvasisaldusega toidus
  • taimekaitsevahendite jääkide analüüs üksikjääkide meetoditel
  • polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) analüüs
  • mittedioksiinilaadsete polükloreeritud bifenüülide (NDL-PCB) analüüs

Labor on Veterinaar- ja Toiduameti poolt volitatud järelevalveproovide analüüsiks.

 

 

  

Mikrobioloogilised uuringud

analüüs hind km-ta, € hind km-ga, € analüüsimeetod akrediteeritud
hallitusseened 7,92 9,50 NMKL nr. 98 +
pärmseened 7,92 9,50 NMKL nr. 98 +
mikroobide arv 6,17 7,40 EVS-EN ISO 4833-1 +
enterokokid 8,75 10,50 NMKL nr. 68 -
coli-laadsed bakterid 9,67 11,60 NMKL nr. 44 +
termotolerantsed coli-laadsed bakterid 9,67 11,60 NMKL nr. 125 -
β-glükuronidaaspositiivne Escherichia coli 10,50 12,60 EVS-ISO 16649-2 +
Clostridium perfringens 14,92 17,90 EVS-EN ISO 7937 +
sulfitit redutseerivad klostriidid 11,33 13,60 NMKL nr. 56 -
Staphylococcus aureus 15,75 18,90 EVS-EN ISO 6888-1 +
Salmonella spp. 13,25 15,90 EVS-EN ISO 6579-1 +
Enterobacteriaceae 9,67 11,60 EVS-EN ISO 21528-2 +
Bacillus cereus 12,25 14,70 EVS-EN ISO 7932 +
Listeria monocytogenes'e arvukus 18,33 22,00 EVS-EN ISO 11290-2 +
Listeria monocytogenes'e leidumine 19,33 23,20 EVS-EN ISO 11290-1 +
pidurdusainete olemasolu toorpiimas (resasuriiniga) 3,50 4,20 T-05 -

 

 

Keemilised analüüsid

 

Täiendavate uuringute tegemise võimaluste kohta küsi laborist:

[email protected]

 

analüüs hind km-ta, € hind km-ga, € analüüsimeetod akrediteeritud
polütsüklilised aromaatses süsivesinikud, sh benso(a)püreen) 180,00 216,00 T75-GC/MS +
akrüülamiid 170,83 205,00 T77-LC/MS/MS +
nitraat taimsetes toodetes (HPLC) 48,33 58,00 T37-HPLC +
nitraat aedviljades (potentsiomeetria) 10,00 12,00 T17-POT +
pestitsiidijäägid taimsetes proovides (GC/MS multimeetod) 266,67 320,00 T26a-GC/MS +
pestitsiidijäägid ja mittedioksiinilaadsed PCB-d loomsetes ja kõrge rasvasisaldusega proovides (GC/MS multimeetod) 266,67 320,00 T25a-GC/MS; T28a-GC/MS +
pestitsiidijäägid taimsetes proovides (GC/MS ja LC/MS/MS multimeetod, ditiokarbamaadid) 426,67 512,00 T26a-GC/MS; T81a-LC/MS/MS; T45-GC/MS +
pestitsiidijäägid loomsetes proovides (GC/MS ja LC/MS/MS multimeetod) 426,67 512,00 T25a-GC/MS; T81b-LC/MS/MS +
pestitsiidijäägid (LC/MS/MS multimeetod) 213,33 256,00 T81a-LC/MS/MS; T81b-LC/MS/MS +
pestitsiidide üksikjäägimeetod (LC/MS/MS) 170,83 205,00 T88-LC/MS/MS; T89-LC/MS/MS; T92-LC/MS/MS +
ditiokarbamaadid (GC/MS) 80,00 96,00 T45-GC/MS +
patuliin 106,67 128,00 T54-HPLC +
vitamiin A 75,00 90,00 T34-HPLC +
provitamiin A 75,00 90,00 T44-HPLC +
B-grupi vitamiinid 90,83 109,00 T47-HPLC +
C-vitamiin 45,83 55,00 T05-HPLC +
D-vitamiin 135,83 163,00 T41-HPLC +
E-vitamiin 85,83 103,00 T35-HPLC +
K-vitamiin 75,00 90,00 T63-HPLC -
nitrit ja nitraat loomsetes toodetes (HPLC) 75,00 90,00 T37-HPLC +
säilitusained (bensoe- ja sorbiinhape) 53,33 64,00 T01-HPLC +
sünteetilised magusained (atsesulfaam K, sahhariin, sapartaam) 75,00 90,00 T14-HPLC +
tsüklamaat 75,00 90,00 T16-HPLC +
sünteetilised toiduvärvid jookides 118,17 141,80 T23-HPLC +
sünteetilised toiduvärvid 134,75 161,70 T23-HPLC +
karmiin 112,50 135,00 T70-HPLC +
happesus 6,42 7,70 T49-TTR -
keedusoola sisaldus 9,00 10,80 T50-TTR -
keedusoolasisaldus juustus 12,92 15,50 T50-TTR -
kuivaine või niiskusesisaldus (gravimeetria) 7,00 8,40 T12-GRV +
kuivaine (refraktomeetria) 6,25 7,50 T48-REF -
hüdroksümetüülfurfuraal (HMF) mees 16,67 20,00 T04-HPLC +
orgaanilised happed (HPLC) 53,33 64,00 T59-HPLC -
organoleptilised omadused 7,33 8,80   -
pH 5,50 6,60 T65-POT -
rasvasisaldus Soxhlet'i meetodil 20,17 24,20 T13-GRV +
kalorsus (täispakett)
kalorsus (valgud, süsivesikud koos)
kalorsus valgu- ja rasvavaba toote korral
64,17
33,00
12,00
77,00
39,60
14,40
T55-GRV -
suhkrute sisaldus (HPLC) 71,25 85,50 T39-HPLC -
sahharoosi sisaldus 21,92 26,30 T39-HPLC -
valgusisaldus 35,00 42,00 T76-KOL +