Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 

Õhuanalüüsid

  • töökeskkonna õhu analüüsid
  • siseruumide õhu kvaliteedi uuringud
  • väliskeskkonna õhu analüüsid
     

Täiendav informatsioon
ja hinnapakkumise küsimine

Tel: 5809 1681
E-post: [email protected]

  • NB! Hetkel õhuanalüüside tellimusi vastu ei võeta.
 

Keemilised analüüsid

 

Hinnakalkulatsioonil arvestatakse mõõtepunktide arvu, tööaega ja sõidukulu.

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine.

analüüs hind km-ta, € hind km-ga, € analüüsimeetod akrediteeritud
gaasiliste ainete sisalduse määramine indikaatortoruga 25,00 30,00
CO Õ132-IND
CO2 Õ127-IND
SO2 Õ125-IND
NO2 Õ126-IND
O3 Õ128-IND
H2S Õ129-IND
+
+
+
+
+
+
lenduvate orgaaniliste ühendite GC/MS analüüs 100,00 120,00 Õ103-GC/MS +
aine analüüs spektrofotomeetriliselt (nt. formaldehüüd, ammoniaak, isotsüanaadid jm) 29,17 35,00 HCHO Õ114-KOL +
aine analüüs ioonkromatograafiliselt (nt. kloriidid, sulfaadid) 70,00 84,00 V31-IC -
tolmu sisalduse määramine gravimeetriliselt 25,00 30,00 Õ116-GRV +
Objekti külastamine (mõõtmiste tegemine ja proovide võtmine) tulemuste/hinnnangu vormistamine, tunnihind 25,00 30,00    
sõidukulu, 1 km 0,50 0,60    

 

 

Mikrobioloogilised uuringud

analüüs hind km-ta, € hind km-ga, € analüüsimeetod akrediteeritud
mikroobide arvukus (sedimentatsioonmeetod) 3,50 4,20 EVS-ISO 4833 -
hallitusseente arvukus (sedimentatsioonmeetod) 3,50 4,20 NMKL nr. 98 -