Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rahvatervise labor

Rahvatervise labori koosseisu kuuluvad:

Rahvatervise labori põhiülesanneteks on mikrobioloogiliste, viroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute tegemine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

Rahvatervise laboris on kvalifitseeritud ja kogemustega personal. Analüüsitulemuste kvaliteedi tagamiseks on laborites juurutatud standarditele EVS-EN ISO/IEC 17025 ja EVS-EN ISO 15189 vastav kvaliteedisüsteem. Terviseohutuslabor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (akrediteerimistunnistused L042 ja M004).