Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 
Nakkushaiguste puhangud

Nakkushaiguse puhanguks nimetatakse tavapärast haigestumise taset ületavat ühise nakkusallika või levikufaktoriga seotud haigusjuhte, mis esinevad lühikeses ajavahemikus teatud elanikerühmas.

Nakkushaiguste epideemiaks nimetatakse nakkushaiguse ulatuslikku levikut, mis nõuab nakkustõrje meetmete laiaulatuslikku rakendamist.

Haiguspuhangu uurimise eesmärk on haigustekitaja, levikutee, levikufaktori ja ohustatud riskirühma välja selgitamine ning vajalike tõrjemeetmete tarvitusele võtmine.

Haigustekitajate levikuteedeks nimetatakse kõiki neid ülekandeviise, mille kaudu nakkushaiguse tekitajad võivad leviku - ehk ülekandefaktorite vahendusel levida.

Nakkushaiguspuhangute liikideks on piisk-, soole-, kontakt- või verega leviv nakkushaiguspuhang.

Suurt levikupotentsiaali omavad piisk- ja soolenakkushaigused. Soolenakkushaigused võivad levida toidu või vee kaudu.

Toidutekkelisi nakkushaiguspuhanguid uurib Terviseamet koostöös Põllumajandus- ja Toiduametiga.