Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NAKIS

Nakkushaiguste infosüsteem NAKIS on lihtne, kiire ja turvaline andmete edastamise võimalus nakkushaiguste registrisse. Süsteem toimib alates 1. oktoobrist 2009, on ette nähtud registreeritud kasutajatele ning võimaldab edastada 7 erinevat teatiste liiki. Andmete edastamine toimub Tervise- ja tööministri 12.03.2019. a määrusega nr 24 alusel.

Enamus andmetest laekub nakkushaiguste registrisse läbi NAKISe.
 

 Nakkushaiguste infosüsteemi kasutajaks registreerimine
 

  • NAKISe kasutajaks võib-olla iga tervishoiuteenuse osutaja, kellel on eelnevalt Terviseametiga sõlmitud andmete elektroonilise edastamise leping.
  • Seejärel annab Tervisemeti administraator NAKISe kasutajale õigused ning määrab rolli ja tegevuspiirkonna (maakonna tasandil).
 

Nakkushaiguste infosüsteemi kasutamine 

Lisainfo

  • Nakkushaiguste registri põhimäärus »

    Nakkushaiguste register on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutseva Terviseameti juures alates 2004. aastast peetav andmekogu. Nakkushaiguste registri põhimäärus on sätestatud Tervise- ja tööministri 12.03.2019. aasta määrusega nr 25.

 

 

KONTAKT

 

Elve Kaur

Nakkushaiguste osakonna spetsialist

 Telefon: 794 3500
E-post: 
[email protected]