Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jaemüüjale

Uute määrustega muudeti levitaja mõistet. Nüüd on kõik ettevõtted, kes müüvad või jagavad tasuta meditsiiniseadmed, levitajad. Kuna jaemüüjatele ja hulgimüüjatel on erinevad õigused, siis on jaemüüjaid ka eraldi käsitletud.

Meditsiiniseadmete maailm on reguleeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrustega 2017/745 ja 2017/746. Seal on toodud nõuded ka levitajale.

Jaemüüjale olulisemad märked:

  • Kaebuste raamat
  • Tarnijate nimede säilitamine 10 aastat alates viimase seadme müügist (siirdatava seadme korral 15 aastat alates viimase seadme müügist).

Küsimuste korral mso@terviseamet.ee