Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Meditsiinikiiritus 

Tulenevalt kiirgusseaduse § 44. Diagnostiline referentsväärtus punkt (3) Diagnostilised referentsväärtused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, on Terviseametil kohustus kehtestada diagnostilised referentsväärtused.

Terviseteenuse osutajale: ootame teilt igal aastal meditsiinikiiritust kasutavate uuringute kohta andmeid mso@terviseamet.ee 

Küsimuste korral palun pöörduge mso@terviseamet.ee

Esialgu on kehtestatud 5 uuringu diagnostilised referentsväärtused, need on leitavad kiirgusseaduse lisast.

 

Auditeid puudutav info lisatakse jooksvalt