Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uute määruste rakendamine 

Tähelepanu! EL määrus 2017/745 meditsiiniseadmete kohta on edasi lükatud ühe aasta võrra, seda hakatakse rakendama alatest 26. maist 2021. Täpsem info siit.

Meditsiiniseadmete määrused jõustusid 25.05.2017. Terviseamet peab hakkama määrusi rakendama alates 26.05.2021 (2017/745) ja 26.05.2022 (2017/746). Määruste vastavalt artiklist 123 või artiklist 113 leiate jõustumine ja kohaldamise kuupäevad ja nende erisused.

Määrused rakenduvad täielikult alates 26.05.2027. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon tegeleb aktiivselt määruse rakendamise lihtsustamisega ja vajalike rakendusaktide välja töötamisega.

Põletavamad küsimused ja vastused on leitavad CAMD kodulehelt

Samuti on võimalik CAMD kodulehel tutvuda määruste rakendusplaaniga  (PDF)

Terviseameti meditsiiniseadmete osakond lisab siia jooksvalt teavet.