Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uute määruste rakendamine 

Meditsiiniseadmete määrused jõustusid 25.05.2017. Terviseamet rakendab

Määrused rakenduvad täielikult alates 26.05.2027. Liikmesriigid ja Euroopa Komisjon tegeleb aktiivselt määruse rakendamise lihtsustamisega ja vajalike rakendusaktide välja töötamisega.

Põletavamad küsimused ja vastused on leitavad CAMD kodulehelt

Samuti on võimalik CAMD kodulehel tutvuda määruste rakendusplaaniga  (PDF)

Terviseameti meditsiiniseadmete osakond lisab siia jooksvalt teavet.