Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tasude kehtestamine

Määruste 2017/745 ja 2017/746 eesmärk on tagada parem turujärelevlave meditsiiniseadmete üle. Sellest lähtuvalt on liikmesriikidele antud uued ülesanded ja õigused. Kõik need ülesanded ja õigused täidavad rahva tervise huve, ettevõtjad saavad paremat teenust ja kodanikele pakutakse paremat kaitset. Täitmaks kõiki neid ülsandeid on vajalik piisaval hulgal pädevaid inimesi.

Eestis on osutatud meditsiiniseadme alaseid teenuseid seni tasuta. Tagamaks, et meil jätkub suutlikust määruste ülesannete täitmiseks me plaanime kehtestada ettevõtetele riigilõivud.

Riigilõivud on koostamisel.