Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Geenitestid on in vitro meditsiiniseadmed 

 

Eestis kasutatavad ja müüdavad geenitestid peavad vastama EL-nõuetele - neil peab olema CE-märgis. Kõik geenitestide komponendid sh proovivõtmise vahendid peavad olema viidud nõuetekohaselt EL-i turule.

Geenitestide mõned kliinilised kasutusvaldkonnad:

 1. Sünnieelne diagnostika

 2. Vastsündinute skriining

 3. Ainevahetusuuringud

 4. Geneetilise haiguse kahtlusel lastele tehtavad uuringud

 5. Pärilikud haigused sh pahaloomulised kasvajad

 6. Haigestumisriski määramine

 7. Viljatus 

   

Mitte-diagnostika eesmärgil tehtavad geneetilised testid:

 1. Vanemluse tõestamiseks

 2. Sugulussidemete uuringud

 3. Kriminalistikas kasutatavad

Eestis tehakse geeniteste vaid arsti saatekirja alusel. Selle peamine põhjus on, et patsient vajab alati nõustamist!

Mõned olulised mõtted geneetilise testimise kohta:

 • Geeniteste tohib teha patsiendi teadval nõusolekul!

 • Uuritavale isikule antakse asjakohast teavet geenitesti olemuse, tähenduse ja mõjude kohta, nagu on asjakohane

 • Kohustuslik nõustamine haiguste kohta, mida peetakse üldiselt ravimatuteks

  •   geenitest võib avaldada riski ravimatuks haiguseks

 • Geenitest võib avaldada infot patsiendi ja/või tema sugulaste kohta, mida tegelikult ei taheta teada

  •   "õigus mitte-teada"

 • Geneetilise testimise negatiivseks küljeks loetakse emotsionaalset mõju, milleks võib olla:

  •   süütunne, stress, depressioon

 • Geenitestid haiguste eelsoodumuse kohta

  •   lisaks geenidele on oluline osa haigestumises keskkonnal sh eluviisil