Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Analüüside paketid

 

Joogivee tavakontroll

Alus: SoM määrus nr 61 § 10. (3)

Proov tuleb võtta kahte pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks 0,5-liitrine steriilne plastpudel (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks 1-liitrine plastpudel (I).

 

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 41 € + käibemaks
Coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid


Keemilised uuringud: paketi hind 22,50 € + käibemaks
Lõhn
Maitse
Värvus
Hägusus
Elektrijuhtivus
pH

PAKETI HIND KOKKU: 63,50 € + käibemaks

 

Joogivee tavakontroll kloreeritud veele 

Alus: SoM määrus nr 61 § 10. (3)

Proov tuleb võtta kolme pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks 0,5-liitrine steriilne plastpudel (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks 1-liitrine plastpudel (I) ning 0,5-liitrine plastpudel (K).

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 41 € + käibemaks
Coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid


Keemilised uuringud: paketi hind 44,50 € + käibemaks
Lõhn
Maitse
Värvus
Hägusus
Elektrijuhtivus
pH
Ammoonium
Jääkkloor
Nitrit

PAKETI HIND KOKKU: 85,50 € + käibemaks

 

Joogivee indikaatorid

Alus: SoM määrus nr 61 § 6. 

Proov tuleb võtta viide pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks 0,5-liitrine steriilne plastpudel (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks 1-liitrine plastpudel (I), 0,5-liitrine plastpudel (K) ning kaks 100 ml plastpudelit (N), (M).

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 54 € + käibemaks
Coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid
Clostridium perfringens


Keemilised uuringud: paketi hind 122,50 € + käibemaks
Lõhn
Maitse
Värvus
Hägusus
Elektrijuhtivus
pH
Raud
Mangaan
Sulfaat
Ammoonium
Oksüdeeritavus/permaganaatne hapnikutarve
Kloriid
Naatrium
Alumiinium

PAKETI HIND KOKKU: 176,50 € + käibemaks

 

Joogivee süvakontroll

Alus: SoM määrus nr 61 § 10 (5). 

Proov tuleb võtta üheksasse pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks 0,5-liitrine steriilne plastpudel (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks kaks 2,5-liitrist klaaspudelit (S) (P), kaks 1-liitrist plastpudelit (I) (M), kaks 0,5-liitrist plastpudelit (K) (T), üks 100 ml plastpudel (N) ning üks klaaspudel 50 ml (C).

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 54 € + käibemaks
Coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
Mikroobide üldarv 22°C
Soole enterokokid
Clostridium perfringens


Keemilised uuringud: paketi hind 802,50 € + käibemaks
Lõhn
Maitse
Värvus
Hägusus
Elektrijuhtivus
pH
Sulfaat
Ammoonium
Oksüdeeritavus/permaganaatne hapnikutarve
Kloriid
Naatrium
Nitraat
Nitrit
Fluoriid
Tsüaniid
Elavhõbe
Boor
Raud
Mangaan
Alumiinium
Arseen
Kaadmium
Vask
Plii
Kroom
Antimon
Seleen
Nikkel
Pestitsiidid
PAH-de summa, sealhulgas benso(a)püreen
Benseen, tolueen, trihalometaanide summa
1,2 dikloroetaan, tetra- ja trikloroeteen

PAKETI HIND KOKKU: 856,50 € + käibemaks

 

Kaevupakett

Alus: KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.3.

Proov tuleb võtta viide pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks 0,5-liitrine steriilne plastpudel (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks 1-liitrine plastpudel (I), 0,5-liitrine plastpudel (K) ning kaks 100 ml plastpudelit (N), (M).

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 41 € + käibemaks
Coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
Mikroobide üldarv 22°C
Soole enterokokid

 


Keemilised uuringud: paketi hind 168 € + käibemaks
Värvus
Hägusus
Lõhn
Oksüdeeritavus/permaganaatne hapnikutarve
Elektrijuhtivus
pH
Üldkaredus
Ammoonium
Fluoriid
Kloriid
Nitraat
Nitrit
Sulfaat
Vesinikkarbonaat
Kaltsium
Magneesium
Kaalium
Naatrium
Raud
Mangaan

PAKETI HIND KOKKU: 209 € + käibemaks

 

Lihtsustatud kaevupakett

Alus: KeM määrus nr 43 lisa 4 p. 5.1-5.3.

Proov tuleb võtta nelja pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks 0,5-liitrine steriilne plastpudel (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks 1-liitrine plastpudel (I), 0,5-liitrine plastpudel (K) ning üks 100 ml plastpudeli (M).

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 41 € + käibemaks
Coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
Kolooniate arv 22°C
Soole enterokokid

 


Keemilised uuringud: paketi hind 89,50 € + käibemaks
Oksüdeeritavus/permaganaatne hapnikutarve
Elektrijuhtivus
pH
Üldkaredus
Ammoonium
Nitraat
Nitrit
Raud
Mangaan

PAKETI HIND KOKKU: 130,50 € + käibemaks

 

Bassein

Alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr 80.

Proov tuleb võtta viide pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks 0,5-liitrine steriilne plastpudel (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks 1-liitrine plastpudel (B), kaks 0,5-liitrine plastpudelit (K) (Bk) ning üks 100 ml plastpudelit (KR).

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 54 € + käibemaks
Mikroobide üldarv 37°C
Coli-laadsed bakterid
Enterokokid
Pseudomonas aeruginosa
Stafülokokid

 


Keemilised uuringud: paketi hind 73,50 € + käibemaks
Veevõrgust võetav vesi:
Nitraat
Oksüdeeritavus/permaganaatne hapnikutarve
Basseinist võetav vesi:
Nitraat
Oksüdeeritavus/permaganaatne hapnikutarve
Jääkkloor (vaba)
Jääkkloor (seotud)
Värvus
Hägusus
pH
Ammoonium

PAKETI HIND KOKKU: 127,50 € + käibemaks

 

Looduslik mineraalvesi

Alus: SoM määrus nr 62. 

Proov tuleb võtta kümnesse pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • mikrobioloogiliste näitajate jaoks kaks 1-liitrist steriilset plastpudelit (MV);
 • keemiliste näitajate jaoks kaks 2,5-liitrist klaaspudelit (P) (S), kaks 1-liitrist plastpudelit (I) (M), kaks 0,5-liitrist plastpudelit (K) (T), üks 100 ml plastpudel (N) ning üks 50 ml klaaspudel (C).

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Mikrobioloogilised uuringud: paketi hind 73 € + käibemaks
Coli-laadsed bakterid
Clostridium perfringens (koos eostega)
Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Eluvõimelised mikroorganismid 22°C
Eluvõimelised mikroorganismid 37°C
Fekaalsed streptokokid


Keemilised uuringud: paketi hind 802,50 € + käibemaks
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Hägusus
pH
Värvus
Maitse
Lõhn
Kloriid
Oksüdeeritavus
Sulfaat
Tsüaniid
1,2-dikloroetaan
Tetrakloroeteen, trikloroeteen summa
Trihalometaanide summa
Benseen
Benso(a)püreen
PAH-d summa
Naatrium
Fluoriid
Nitraat
Nitrit
Boor
Plii
Vask
Seleen
Elavhõbe
Antimon
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Arseen
Raud
Alumiinium
Pestitsiidid
Mangaan

PAKETI HIND KOKKU: 875,50 € + käibemaks

 

Metallid


Keemilised uuringud:

Pudeli väljastab labor: 100 ml plastpudel (M)

 • Kahe metalli paketi hind 40 € + käibemaks
 • Kolme metalli paketi hind 50 € + käibemaks
 • Kümne ja enama metalli paketi hind 140 € + käibemaks

Pudeli väljastab labor: 0,5-liitrine plastpudel (K)

 • Üldraud, kahevalentne raud ja kolmevalentne raud
  paketi hind 32 € + käibemaks

 

 

Heitvee pakett

Proov tuleb võtta kahte pudelisse. Pudeleid väljastab labor:

 • üks 1-liitrine plastpudel (H) ning üks 1-liitrine klaaspudel (R).

 

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD


Keemilised uuringud: paketi hind 120,28 € + käibemaks
pH
Biokeemiline hapnikutarve
Heljum
Üldfosfor
Üldlämmastik
KHT
Naftasaadused