Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Terviseohutuslabori Tallinna labor ja nakkushaiguste labor

 

 

PROOVIDE VASTUVÕTT
 


Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

E - N  8:00 - 15:00
      R  8:00 - 12:00

 

 • Laborisse on võimalik tuua analüüse mikrobioloogilisteks, viroloogilisteks, keemilisteks ja füüsikalisteks uuringuteks.
 • Laborisse võivad pöörduda nii eraisikud, äriettevõtted kui ka riiklikud institutsioonid.
 • Analüüside valdkonnad leiad horisontaalselt siniselt ribalt, millel klikates avaneb vastavasisuline lehekülg.
 • Enne proovide võtmist tasub alati täpsustada labori tingimusi soovitud analüüsi tegemiseks.
 • Labor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (akrediteerimistunnistused L042 (PDF) ja M004 (PDF)).

PROOVIVÕTJA TELLIMINE


Tallinna labor pakub väliskeskkonna proovivõtu tasulist teenust.

KONTAKTID 

 

TEADE
 

6. detsembril on Pärnus proovide vastuvõtt suletud.
7. detsembril on Tallinnas klienditeenindus ja labor avatud kella 12ni.

Kliiniliste proovide vastuvõtt on avatud tavapärastel kellaaegadel.

19. detsembril ei võeta vastu proove BHT7 määramiseks.
23. detsembril on Tallinnas klienditeenindus proovide vastuvõtuks suletud. Labor on avatud kella 12ni.
26. detsembril on Tallinnas klienditeenindus ja labor suletud.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
 

MUUDATUSED

 • Pärnumaa proovide vastuvõtt kolib 6. detsembril 2022 uude riigimajja aadressil Akadeemia 2, Pärnu. 
  Proove võetakse vastu 1. korrusel ruumis 105.1

   
 • Seoses riigi laboriteenuste konsolideerimisega lõpetab Terviseamet alates 01. jaanuarist 2023 toidutarneahela laboriteenuse pakkumise (toidu ja käitlemiskeskkonna mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid). Valdkonna analüüsidega palume edaspidi pöörduda Veterinaar- ja Toidulaboratooriumisse ([email protected])

  Veterinaar- ja Toidulaboratoorium pakub vajadusel proovivõtuvahendeid ja nõustamist.

  NB! Seoses sellega ei võeta Terviseametis vastu uusi tellimusi toidutarneahela teenustele, mille analüüsi lõpetamise aeg jääks 2023. aasta jaanuarisse. 

PROOVIDE VASTUVÕTT MAAKONDADES

HAAPSALU, Ehte 9

N

09:00-12:00

tel. 794 3600

PÄRNU, Uus 3A

T, N

08:00-11:00

tel. 5629 3251

RAPLA, Tallinna mnt 14

T

09:00-11:00

tel. 794 3600

PAIDE, Pärnu 58 

K

09:00-11:00

tel. 794 3600

KÄRDLA, Leigri väljak 5 

Vastuvõtt avatud iga kuu teisel ja neljandal nädalal. 
Vaata lahtioleku kuupäevi Kärdlas:

 esimesel poolaastal (PDF) »
● teisel poolaastal (PDF) » 

tel. 5551 5264

 

Terviseameti terviseohutuslabori nakkushaiguste labori põhiülesandeks on valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks, riikliku järelevalve käigus võetud mikrobioloogiliste proovide analüüsimine sise- ja väliskeskkonnas ning riiklikus ja Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

Terviseameti terviseohutuslabori nakkushaiguste labor on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt tunnustatud ja akrediteeritud. Haiguste Ennetemise ja Tõrje Euroopa Keskus (European Centre of Diseases Prevention ehk ECDC) on Terviseameti nakkushaiguste labori määranud seiresüsteemi korraldavaks pädevaks asutuseks ning labori spetsialistid täidavad rahvuslike kontaktisikute kohustusi erinevates võrgustikes/programmides:

 1. EARS-Net (AMR) - Euroopa antimikroobse resistentsuse seirevõrgustik
 2. EDSN - Euroopa difteeria seirevõrgustik
 3. EISN - Euroopa gripi seirevõrgustik
 4. ELDSNet - Euroopa leegionärihaiguse seirevõrgustik
 5. EVD - Harva esinevate  ja vektor-levivate nakkushaiguste seirevõrgustik
 6. FWDNet - Euroopa toidu- ja veekaudu levivate haiguste ning zoonooside seirevõrgustik
 7. HAI-Net (HAI) - Tervishoiuga seotud nakkuste seirevõrgustik
 8. IBD - Invasiivsete bakteriaalsete haiguste Euroopa seirevõrgustik
 9. MMR - Leetrite, mumpsi ja punetiste seirevõrgustik
 10. Pertussis - Läkaköha Euroopa seirevõrgustik
 11. STI - Sugulisel teel levivate haiguste Euroopa seirevõrgustik

Terviseameti terviseohutuslabori nakkushaiguste labor aitab kaasa organisatsiooni ja rahvatervise valdkonna üldeesmärkide saavutamisele, pakkudes eestvedamist laboratoorsete teenuste osas rahvatervise seisukohast oluliste nakkushaiguste ennetamisel, tuvastamisel ja ohjamisel.

Terviseameti terviseohutuslabori nakkushaiguste labor täidab nakkushaiguste tekitajate uurimise valdkonnas referentlabori ülesanded (Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus § 41).

Referentlabori ülesandeks on sealhulgas referentmaterjalide ja -paneelide välja töötamine teistele vastava ala laboritele diagnostika kvaliteedi kontrolli teostamiseks ning uute analüüsimeetodite juurutamiseks. Referentlabor täidab riigi funktsiooni, tagades referentvaldkondades uuringute kvaliteedi ja kättesaadavuse kogu Eesti Vabariigis.

Referentlabori ülesanded referentteenuse osutamisel oma uuringuvaldkondades on:
  1) korraldada ja koordineerida laboratoorse diagnostika kvaliteedijuhtimist;
  2) nõustada teisi laboreid laboratoorse diagnostika metoodika alal;
  3) koostada ja ajakohastada laboratoorse uuringumaterjali kogumise, hoidmise ja transportimise juhendeid;
  4) vajaduse korral kinnitada laboratoorseid diagnoose;
  5) määrata kindlaks uuringuks saadetud haigustekitajate tüved, neid koguda ja säilitada;
  6) koguda ja analüüsida laboriseire andmeid;
  7) edastada uuringu tulemused nakkushaiguste registrile vastavalt käesoleva seaduse § 21 lõigetele 61 ja 7;
  8) teha koostööd vastavate uuringuvaldkondade rahvusvaheliste referentlaborite ja institutsioonidega.

Eesti Vabariigis Terviseameti terviseohutuslabori nakkushaiguste laboril referentlabori roll sõltumatu laborina seisneb mikroobide resistentsuse tekke tuvastamises ja ohjamises, koostöös aktiivravi haiglatega analüüsitakse andmeid ja määratakse haigustekitajate tüvesid tervishoiuga seotud infektsioonide liikidest ning antimikroobsete preparaatide kasutusest.

 

Terviseameti terviseohutuslabori nakkushaiguste labori põhitegevused

 
 1. Järelevalvega seotud analüüside ja uuringute teostamine.
 2. Valmisoleku tagamine haiguspuhangute ja harvaesinevate haigustekitajate uurimiseks ning kindlaksmääramiseks, sealhulgas harvaesinevate (3. ohugrupi, näiteks MERS-CoV, SARS, koolera, Siberi katku, tulareemiatekitajad jt) nakkushaiguste diagnoosimine. Lisaks kontrollib, kinnitab ja tüpiseerib teistes laborites isoleeritud haigustekitajate tüved (Eestis levinud soolegrupi bakterid on Salmonella spp, Campylobacter spp, Streptococcus pneumoniae jt).
 3. Rutiine nakkushaiguste (poliomüeliidi, leetrite, punetiste ja gripi) riiklik seire ja uuringute läbiviimine epidemioloogilistel näidustustel.
 4. Referentlabori ülesannete täitmine järgmiste uuringute valdkondades:
  1. Gripi- ja muud respiratoorsed viirused
  2. Muud virused (leetrite, punetiste, polio- ja muud enteroviirused)
  3. Invasiivsete bakteriaalsete haiguste tekitajad
  4. Muude bakteriaalsete nakkushaiguste tekitajad
  5. Antimikroobse resistentsuse seire

Referentteenuse osutamise raames teostab Terviseameti Nakkushaiguste labor järgmiseid uuringuid:

 • Salmonellade serotüpiseerimine, PFGE ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Kampülobakterite liigi ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Enteropatogeensete Escherichia coli serotüpiseerimine, verotoksiinide ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Listeeriate tüpiseerimine;
 • Shigellade liigi, bio- ja serovaari ning antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Corynebacterium diphtheriae liigi ja toksigeensuse määramine;
 • Pneumokokkide tüpiseerimine ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Meningokokkide serotüüpide ja antimikroobse tundlikkuse määramine;
 • Gonokokkide antimikroobse tundlikkuse määramine.

Vastavalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse §19 lg51-le inimpatogeensete haigustekitajate avastamisega tegelev mikrobioloogia-, viroloogia- ja parasitoloogialabor on kohustatud saatma referentlaborile järgmised kliinilisest materjalist isoleeritud mikroobitüved täiendavaks uuringuks:

 • Salmonella sp,
 • Campylobacter sp,
 • Escherichia coli (verotoksiline),
 • Listeria monocytogenes (verest ja liikvorist),
 • Shigella sp,
 • Corynebacterium diphtheriae,
 • Streptococcus pneumoniae (verest ja liikvorist),
 • Neisseria meningitidis,
 • Neisseria gonorrhoeae.