Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toiduanalüüsid Tallinna laboris

Tellimislehed

 

Toidu analüüsi tellimisleht                pdf (PDF)    doc (DOC)

Toidu analüüsi tellimisleht - toiduainete toitumisalane teave     pdf (PDF)    doc (DOC)

Lisaks loetelus esitatud uuringutele on vastavalt kliendi vajadustele ja arvestades labori suutlikkust võimalik muude analüüsimeetodite rakendamine. 

Keemiliste analüüside lisainfo:

Ilona Honga (juhtivspetsialist)
tel. 5846 0505, Ilona.Honga@terviseamet.ee

Juhendid

 

Proovivõtujuhend toidu mikrobioloogiliseks analüüsiks (PDF)

 

Järelevalveproovide analüüsid


Labor on Veterinaar- ja Toiduameti poolt volitatud järelevalveproovide analüüsiks

 

 

  Toidu mikrobioloogilised analüüsid

Näitaja Akrediteeritud Hind (€) Km (€) Summa (€)
Mikroorganismide üldarv 30 °C + 6,17 1,23 7,40
Hallitusseened - 7,92 1,58 9,50
Pärmseened - 7,92 1,58 9,50
Coli-laadsed bakterid + 9,67 1,93 11,60
Termotolerantsed coli-laadsed bakterid - 9,67 1,93 11,60
Escherichia coli + 10,50 2,10 12,60
Clostridium perfringens + 14,92 2,98 17,90
Sulfitit redutseerivad klostriidid - 11,33 2,27 13,60
Koagulaaspositiivsed stafülokokid / Staphylococcus aureus + 15,75 3,15 18,90
Salmonella spp. + 13,25 2,65 15,90
Enterobacteriaceae arvukus + 9,67 1,93 11,60
Bacillus cereus + 12,25 2,45 14,70
Listeria monocytogenes’e arvukus + 18,30 3,67 22,00
Listeria monocytogenes’e leidumine + 19,33 3,87 23,20
Vibrio cholera - 18,42 3,68 22,10

 

Toidu keemilised analüüsid

Näitaja

Hind (€)

Km (€)

Summa (€)

Analüüsimeetod

Akrediteeritud

Toiduainete energeetiline väärtus 1. pakett
(valgusisaldus/rasvasisaldus/kuivainesisaldus/
tuhasisaldus/süsivesikud/ energeetiline väärtus) 

64,17

12,83

77,00

T199:2022

+

Toiduainete energeetiline väärtus 2. pakett
(valgusisaldus/rasvasisaldus/süsivesikud/
kiudained/suhkrusisaldus/naatrium/
küllastunud rasvhapped / kuivainesisaldus/
tuhasisaldus / energeetiline väärtus) 

165,00

48,00

198,00

T199:2022

+

Roa toiduenergia teoreetiline arvutus

4,58

0,92

5,50

Arvutuslik

-

Veeaktiivsus

6,25

1,25

7,50

ISO 18787:2017

-

Sensoorne analüüs

7,33

1,47

8,80

ISO 6658:2017

-

pH joogid, mahlad, puu- ja köögiviljatooted

5,50

1,10

6,60

ISO 1842:1991

-

pH kala, liha, linnuliha

5,50

1,10

6,60

ISO 2917:1999

-

Keedusoola sisaldus toiduainetes

9,00

1,80

10,80

Argenomeetriline meetod

-

Vääveldioksiidi sisaldus

20,83

4,17

25,00

T217

-

Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks

24,17

4,83

29,00

RM09a

-

Toksilised elemendid, ühe elemendi määramine

(Plii Pb, kaadmium Cd, vask Cu, tsink Zn, elavhõbe Hg, seleen Se, arseen As, raud Fe, nikkel Ni, kroom Cr, antimon Sb, koobalt Co, alumiinium Al, mangaan Mn, molübdeen Mo, baarium Ba, tina Sn, boor B)

18,33

3,67

22,00

RM09a

-

Keedusoola sisaldus kalas

9,00

1,80

10,80

GOST 7636-85

+

Niiskusesisaldus kalas ja kalatootes

7,00

1,40

8,40

GOST 7636-85 p.3.3

-

Tuhasisaldus kalas ja kalatootes

11,25

2,25

13,50

AOAC 938.08

-

Histamiini sisaldus kalas

36,67

7,33

44,00

SanPin 42-123-4083-86

-

Lenduvate lämmastikaluste sisaldus kalas

20,83

4,17

25,00

GOST 7636-85 p. 3.2

-

Üldfosfori sisaldus ü.a. P2O5-le lihas

27,50

5,50

33,00

EVS-ISO 2294:2000

+

Lihatoote kollageenisisaldus

21,67

4,33

26,00

NMKL 127:1988

-

Tuhasisaldus lihas

11,25

2,25

13,50

ISO 936:1998

+

Liha ja lihatoote lihavalgu suhtearv

4,58

0,92

5,50

Arvutuslik

-

Liha ja lihatoote kondilisandite massiosa

12,00

2,40

14,40

TT 10.18.11.031-92

-

Nitritisisaldus lihas ja lihatootes

14,67

2,93

17,60

EVS-ISO 2918:1998

-

Nitraadisisaldus potentsiomeetriliselt

10,00

2,00

12,00

STJ T84:2022

+

Kuivaine või niiskusesisaldus gravimeetriliselt

7,00

1,40

8,40

Gravimeetria

-

Lahustuvate ainete sisaldus Brix°/ Kuivainesisaldus refraktomeetriliselt

6,25

1,25

7,50

EVS-EN 1213:2000

-

Erikaal (tihedus), puu-ja köögiviljamahlad

5,50

1,10

6,60

EVS-EN 1131:2000

-

Tuhasisaldus (10%-lises HCl-s mittelahustuv tuhk)

12,83

2,57

15,40

ISO 735:1977

-

Mineraalained (tuhk)

11,25

2,25

13,50

Gravimeetria

-

Rasvade ja õlide peroksiidarv

9,17

1,83

11,00

EVS-EN ISO 3960:2017

+

Rasvade ja õlide happearv

7,00

1,40

8,40

EVS-EN ISO 660:2020

+

Rasvade ja õlide seebistusarv

16,67

3,33

20,00

EVS-EN 3657:2014

-

Rasvade ja õlide mitteseebistuvad ühendid

28,33

5,67

34,00

EVS-EN ISO 663:2017

-

Rasvade ja õlide joodiarv

11,67

2,33

14,00

GOST 5475-69

-

Rasvade ja õlide anisidiinarv

16,67

3,33

20,00

ISO 6885:2016

-

Rasvade ja õlide murdumisnäitaja

5,50

1,10

6,60

EVS-EN ISO 6320:2017

-

Rasvade ja õlide mitterasvaste lisandite sisaldus

20,17

4,03

24,20

EVS-EN ISO 663:2017

-

Rasvade ja õlide niiskusesisaldus

7,00

1,40

8,40

EVS-EN ISO 662:2016

-

Rasvade ja õlide rasvhappeline koostis (sh oomega ja transrasvhapped)

67,50

13,50

81,00

EVS-EN ISO 12966-3:2016, 12966-4:2015

-

Kakaoubade happearv

34,08

6,82

40,90

EVS-EN ISO 660:2020

+

Kakaoubade peroksiidarv

35,00

7,00

42,00

EVS-EN ISO 3960:2017

+

Mee diastaasiarv

5,83

1,17

7,00

STJ T174

-

Mee kvalitatiivne reaktsioon hüdroksümetüülfurfuraalile

5,00

1,00

6,00

STJ T175

-

Mee hüdroksümetüülfurfuraali (HMF) sisaldus spektrofotomeetriliselt

16,67

3,33

20,00

STJ T 181

-

Mee vabade hapete sisaldus

7,50

1,50

9,00

STJ T182

-

Mee niiskusesisaldus

6,42

1,28

7,70

AOAC 969.38

-

Mee tuhasisaldus

11,25

2,25

13,50

AOAC 920.181

-

Kulinaartoodete termilise töötluse hindamine

5,50

1,10

6,60

MJ Kiiev 294-83

-

Mineraallisandite osamass

6,42

1,28

7,70

GOST 15113.2-77

-

Saastumine aidakahjuritega

7,33

1,47

8,80

GOST 15113.2-77

-

Saastumine metallilisanditega

6,42

1,28

7,70

GOST 15113.2-77

-

Sade (vees mittelahustuv), puu- ja köögivilja konservid

12,83

2,57

15,40

GOST 8756.9-2016

-

Sõelaanalüüs (sool)

15,83

3,17

19,00

GOST 13685-84

-

Sahharoosisisaldus

21,92

4,38

26,30

T207

-

Üldsuhkrusisaldus

15,75

3,15

18,90

T207

-

Redutseerivate suhkrute sisaldus

21,92

4,38

26,30

T207

-

Valgusisaldus toidus

35,00

7,00

42,00

Kjeldahli meetod

-

Piimarasv Gerberi meetodil

12,00

2,40

14,40

EVS-ISO 2446:2011

-

Rasvasisaldus Soxhlet`i meetodil

20,17

4,03

24,20

Soxhleti meetod

-

Kiudained

31,00

6,20

37,20

AOAC 985.29

-

Tärklisesisaldus

21,08

4,22

25,30

FAO 1986, 14/7, p.235

-

Keeduproov

4,58

0,92

5,50

 

-

Toote koostisosade suhte uuring

4,58

0,92

5,50

Arvutuslik

-

Tooteühiku massi mõõtmine

3,66

0,73

4,39

Gravimeetria

-

Toote täidise osamassi mõõtmine

4,58

0,92

5,50

Gravimeetria

-

Pestitsiidijääkide sisaldus taimsetes proovides
gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,67

53,33

320,00

PM01:2022

+

Pestitsiidijääkide ja mittedioksiinilaadsete PCB-de sisaldus rasvastes proovides gaasikromatograafiliselt multimeetodil

266,67

53,33

320,00

PM01:2022

+

2,4-D (sum) sisaldus gaaskromatograafiliselt

168,00

33,60

201,60

P05

-

Polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH sum) sealhulgas benso(a)püreeni sisaldus

182,00

36,00

216,00

T183:2017

+

3-MCPD sisaldus gaaskromatograafiliselt

175,00

35,00

210,00

P07:2018

+

Glütsidooli määramine toiduainetes

175,00

35,00

210,00

T213

-

N-nitrosoamiinide (NDEA+NDMA) sisaldus

162,50

32,50

195,00

T204

-

Säilitusainete (sorbiinhappe ja bensoehappe) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

53,33

10,67

64,00

NMKL nr. 124-87

+

Aflatoksiinide B1 B2 G1 ja G2 sisaldus vedelikkromatograafiliselt

129,17

25,83

155,00

T192:2019

+

Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus jookides

118,17

23,63

141,80

T188:2015

+

Sünteetiliste toiduvärvide sisaldus toiduainetes

134,75

26,95

161,70

FAO 1986, 14/7, p. 75

-

Sünteetiliste magusainete (atsesulfaam K, sahhariin, aspartaam) sisaldus vedelikkromatograafiliselt

75,00

15,00

90,00

EVS-EN 12856:2002

+

Askorbiinhappe sisaldus vedelikromatograafiliselt

45,83

9,17

55,00

T194:2019

+

Kofeiinisisaldus jookides vedelikkromatograafiliselt

75,00

15,00

90,00

T193:2019

+

Kofeiinisisaldus kohvis vedelikkromatograafiliselt

75,00

15,00

90,00

T113:2019

+

Suhkrute sisaldus (glükoos, fruktoos, sahharoos, galaktoos, maltoos) jookides ja mahlades vedelikkromatograafiliselt

71,25

14,25

85,50

EVS-EN 12630:2001

-

Suhkrute sisaldus (glükoos, fruktoos, sahharoos, galaktoos, maltoos, laktoos) toidus vedelikkromatograafiliselt

71,25

14,25

85,50

STJ T191

-

Laktoosi sisaldus piimatootes

71,25

14,25

85,50

ISO 22662:2007

-

Orgaaniliste hapete sisaldus (sidrunhape, äädikhape, viinhape, piimhape, merevaikhape, õunhape) vedelikkromatograafiliselt

53,33

10,67

67,00

T210

-

Katseprotokolli või ekspertotsuse tõlkimine 1 lk

25,00

5,00

30,00