Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

 Veevärgivee kvaliteedi kontrollimise aluseks on määrus "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid". Analüüsitavate näitajate nomenklatuuri saab muuta vastavalt tellija soovile.

 

TAVAKONTROLL

Proov tuleb võtta kahte pudelisse:
  • 0,5-liitrine laborist saadud steriilne plastpudel mikrobioloogiliste näitajate jaoks ja
  • vähemalt 0,5-liitrine puhas plastpudel keemiliste näitajate jaoks.
Täiendavate uuringute tellimisel täpsustada prooviks võetava vee kogus ja pudelite arv laboriga.
 

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD

Mikrobioloogilised uuringud:
coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
kolooniate arv 22 oC
Keemilised uuringud:
värvus
hägusus
lõhn
maitse
pH
elektrijuhtivus
PAKETI HIND KOKKU: 37,42 € + käibemaks

Lisaks määruses toodud komplektile tehakse vajadusel täiendavaid uuringuid, näiteks: ammoonium, raud, mangaan, enterokokid jm.

 

 

SÜVAKONTROLL

Proovivõtupudeleid väljastab labor.

Tärniga (*) märgitud näitajate analüüsid tehakse Tallinna laboris.

MÄÄRATAVAD NÄITAJAD

Mikrobioloogilised uuringud:
coli-laadsed bakterid
Escherichia coli
kolooniate arv 22 oC
enterokokid
Keemilised uuringud:
värvus
hägusus
lõhn
maitse
pH
elektrijuhtivus
alumiinium*
ammoonium
kloriid
sulfaat
nitraat
nitrit
mangaan
naatrium*
oksüdeeritavus
raud
boor*
fluoriid
pestitsiidid*
PAH summa, sh benso(a)püreen*
arseen, antimon, elavhõbe, kaadmium, kroom, nikkel, plii, seleen, vask*
tsüaniid*
benseen, 1,2-dikloroetaan, tetra- ja trikloroeteen, trihalometaanide summa*
PAKETI HIND KOKKU: 878,57 € + käibemaks