Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veeanalüüsid

Atesteeritud proovivõtja tellimine

Veebivorm
PROOVIVÕTJA TELLIMINE

KUI SOOVITE VEEPROOVI ISE VÕTTA:

Labor võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

 

Joogivee mikrobioloogilised analüüsid 

Analüüs

Hind 
(k-ta)

Hind
(k-ga)

Analüüsimeetod

Akrediteeritud

Escherichia coli (membraanfiltratsiooni meetodil)

7,50

9,00

EVS-EN ISO 9308-1

+

coli-laadsed bakterid (membraanfiltratsiooni meetodil)

8,00

9,60

EVS-EN ISO 9308-1

+

Escherichia coli (Colilert)

8,50

10,20

EVS-EN ISO 9308-2

+

coli-laadsed bakterid (Colilert)

8,50

10,20

EVS-EN ISO 9308-2

+

soole enterokokid

6,17

7,40

EVS-EN ISO 7899-2

+

mikroobide arv 22 °C

5,25

6,30

EVS-EN ISO 6222

+

mikroobide arv 37 °C

5,25

6,30

EVS-EN ISO 6222

+

Clostridium perfringens

10,50

12,60

EVS-EN ISO 14189

+

Pseudomonas aeruginosa

7,92

9,50

EVS-EN ISO 16266

+

 

Joogivee keemilised analüüsid

Analüüs

Hind
(
k-ta)

Hind
(k-ga)

Analüüsimeetod

Akrediteeritud

lõhn

1,67

2,00

EVS-EN 1622

-

maitse

1,67

2,00

EVS-EN 1622

-

värvus

2,50

3,00

EVS-EN ISO 7887

+

hägusus

4,17

5,00

EVS-EN ISO 7027-1

+

ammoonium

6,67

8,00

ISO 7150/1

+

pH

3,33

4,00

EVS-EN ISO 10523

+

elektrijuhtivus

3,33

4,00

EVS-EN 25788

+

kloriid

7,50

9,00

ISO 9297

+

mangaan

18,33

22,00

ISO 6333

+

üldraud

10,00

12,00

V17SF

+

nitraat

10,00

12,00

V20SF

+

nitrit

6,67

8,00

V23SF

+

oksüdeeritavus (permanganaatne hapnikutarve)

6,67

8,00

EVS-EN ISO 8467

+

sulfaat

6,67

8,00

V22F

+

fluoriid

7,50

9,00

V24F

+

üldkaredus

5,00

6,00

EVS-ISO 6059

-

jääkkloor

5,00

6,00

EVS-EN ISO 7393-1

+

 

Basseinivee mikrobioloogilised ja keemilised analüüsid

Analüüs

Hind
(
k-ta)

Hind
(k-ga)

Analüüsimeetod

Akrediteeritud

coli-laadsed bakterid

8,00

9,60

EVS-EN ISO 9308-1

+

enterokokid

6,17

7,40

EVS-EN ISO 7899-2

+

stafülokokid

8,75

10,50

EVS-EN ISO 6888-1

+

Pseudomonas aeruginosa

7,92

9,50

EVS-EN ISO 16266

+

Pseudomonas aeruginos (Pseudalert)

7,92

9,50

EVS-EN ISO 16266-2

+

mikroobide arv 37 °C

5,25

6,30

EVS-EN ISO 6222

+

värvus

2,50

3,00

EVS-EN ISO 7887

+

hägusus

4,17

5,00

EVS-EN ISO 7027-1

+

ammoonium

6,67

8,00

ISO 7150/1

+

pH

3,33

4,00

EVS-EN ISO 10523

+

nitraat basseiniveest

10,00

12,00

V20SF

+

nitraat kraaniveest

10,00

12,00

V20SF

+

oksüdeeritavus basseiniveest

6,67

8,00

EVS-EN ISO 8467 p.3

+

oksüdeeritavus kraaniveest

6,67

8,00

EVS-EN ISO 8467 p.3

+

vaba kloor

5,00

6,00

EVS-EN ISO 7393-1

+

seotud kloor

5,00

6,00

EVS-EN ISO 7393-1

+

kokku

96,10

115,30

 

 

 

Suplusvee mikrobioloogilised analüüsid

Analüüs

Hind
(k-ta)

Hind
(k-ga)

Analüüsimeetod

Akrediteeritud

Escherichia coli

7,50

9,00

EVS-EN ISO 9308-1

+

soole enterokokid

6,17

7,40

EVS-EN ISO 7899-2

+

kokku

13,67

16,40