Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


CLP õigusaktid

 

Millised õigusaktid reguleerivad kemikaalide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist?

Euroopa Ühenduses reguleerib kemikaalide klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise valdkonda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1272/2008 (CLP-määrus).

Terviseameti kemikaaliohutuse osakond täidab CLP pädeva asutuse ülesandeid vastavalt kemikaaliseaduses sätestatule.

Kuidas riikliku CLP kasutajatoega ühendust võtta?

Kui tekib CLP-määruse kohta küsimusi, siis palun need saata Eesti ametliku CLP kasutajatoele e-postiga [email protected] .

CLP-määruse konsolideeritud tekst (17.12.2022)

 

CLP-määruse algtekst ja parandused

 
 

CLP-määruse muudatused koos nende paranduste ja muudatustega

 

1. Komisjoni määrus (EÜ) nr 790/2009, 10. august 2009, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 esimene muudatus.

2. Komisjoni määrus (EL) nr 286/2011, 10. märts 2011, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 teine muudatus.

Parandus: Komisjoni 10. märtsi 2011. aasta määruse (EL) nr 286/2011 parandus

3. Komisjoni määrus (EL) nr 618/2012, 10. juuli 2012, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kolmas muudatus.

4. Komisjoni määrus (EL) nr 487/2013, 8. mai 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 neljas muudatus.

5. Nõukogu määrus (EL) nr 517/2013, 13. mai 2013, millega kohandatakse teatavaid määruseid ja otsuseid seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega.

6. Komisjoni määrus (EL) nr 758/2013, 7. august 2013, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa.

7. Komisjoni määrus (EL) nr 944/2013, 2. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 viies muudatus.

8. Komisjoni määrus (EL) nr 605/2014, 5. juuni 2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kuues muudatus.

Muudatus: Komisjoni määrus (EL) 2015/491, 23. märts 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 605/2014, millega muudetakse horvaadikeelsete ohu- ja hoiatuslausete lisamise ning tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

9. Komisjoni määrus (EL) nr 1297/2014, 5. detsember 2014, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muudatus lahustuva pakendi kohta.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 muudatus.

10. Komisjoni määrus (EL) 2015/1221, 24. juuli 2015, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 seitsmes muudatus.

11. Komisjoni määrus (EL) 2016/918, 19. mai 2016, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kaheksas muudatus.

Komisjoni määruse (EL) 2016/918 parandus

12. Komisjoni määrus (EL) 2016/1179, 19. juuli 2016, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 üheksas muudatus.

Komisjoni määrus (EL) 2017/542, 22. märts 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, lisades sellele lisa, mis sisaldab ühtlustatud teavet tervisealases hädaolukorras tegutsemise kohta.

13. Komisjoni määrus (EL) 2017/776, 4. mai 2017, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimast, märgistamast ja pakendamist.
Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kümnes muudatus.

14. Komisjoni määrus (EL) 2018/669, 16. aprill 2018, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 üheteistkümnes muudatus.

15. Teade, milles käsitletakse kõrgtemperatuurse pigi ja kivisöetõrva klassifitseerimist veekeskkonda ohustava ägeda mürgisuse 1. kategooriasse ja veekeskkonda ohustava kroonilise mürgisuse 1. kategooriasse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008.

16. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1243, 20. juuni 2019, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise (EMPs kohaldatav tekst).

17. Komisjoni määrus (EL) 2019/521, 27. märts 2019, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kaheteistkümnes muudatus.

18. Komisjoni määrus (EL) 2018/1480, 4. oktoober 2018, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, ning parandatakse komisjoni määrust (EL) 2017/776.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kolmeteistkümnes muudatus.

19. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/11, 29. oktoober 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist tervisealases hädaolukorras tegutsemisega seotud teabe osas.

20. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/217, 4. oktoober 2019, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 neljateistkümnes muudatus.

21. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1182, 19. mai 2020, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 viieteistkümnes muudatus.

22. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1676, 31. august 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) artiklit 25 seoses eritellimusel värvidega.

23. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1677, 31. august 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist), et parandada tervisealases hädaolukorras tegutsemisega seotud teabele esitatavate nõuete rakendatavust.

24. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/643, 3. veebruar 2021, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 1. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

 Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kuueteistkümnes muudatus.

25. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/797, 8. märts 2021, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) II ja VI lisa teatavaid keeleversioone.

26. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/849, 11. märts 2021, millega muudetakse ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa selle kohandamiseks tehnika ja teaduse arenguga.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 seitsmeteistkümnes muudatus.

27. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1962, 12. august 2021, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) VI lisa.

28. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2022/692, 16. veebruar 2022, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 kaheksateistkümnes muudatus.

29. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2023/707, 19. detsember 2022, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude ohuklasside ning klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kriteeriumide osas.

 

CLP-määruse alusel kehtestatud määrused

 

Makstavate tasude kohta

Komisjoni määrus (EL) nr 440/2010, 21. mai 2010, Euroopa Kemikaaliametile vastavalt ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitlevale Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008 makstavate lõivude kohta.