Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tubakatoodete reisilt kaasa toomine

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

 

Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on lubatud kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel väljastpoolt Euroopa Liitu Eestisse saabumisel tuua oma tarbeks temaga liikuvas pagasis aktsiisivabalt kuni:

● 40 sigaretti, lennureisijal kuni 200 sigaretti;
● 100 sigarillot;
● 50 sigarit või
● 50 grammi suitsetamistubakat, lennureisijal kuni 250 grammi suitsetamistubakat;
● 20 milliliitrit tubakavedelikku;
● 120 grammi tubaka tahket aseainet või
● 20 grammi muud alternatiivset tubakatoodet.

Vähemalt 18 aasta vanusel reisijal on koos temaga liikuvas pagasis lubatud teisest liikmesriigist aktsiisivabalt Eestisse toimetada tubakatooteid isiklikuks kasutamiseks koguses kuni:

● 800 sigaretti;
● 400 sigarillot, mis ei kaalu rohkem kui kolm grammi tükk;
● 200 sigarit;
● üks kilogramm suitsetamistubakat;
● 50 milliliitrit tubakavedelikku;
● 360 grammi tubaka tahket aseainet;
● 50 grammi muud alternatiivset tubakatoodet.


 

Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis:

● teisest liikmesriigist maksimaalselt kümme pakki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi;

● Euroopa Liidu välisest riigist ühe paki tingimusel, et ühes pakis ei ole toodet rohkem kui 50 grammi.

Käitlemiseks keelatud suitsuvaba tubakatoodet võib füüsiline isik mitteärilisel eesmärgil Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse tuua koos temaga liikuvas pagasis kalendrikuu jooksul esmakordsel ja teistkordsel Eestisse saabumisel.

Suitsuvaba tubakatoote toimetamine Eestisse posti teel või muul samalaadsel viisil on keelatud.