Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 
Kus on lubatud suitsetada?

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

 

Suitsetada või elektroonilise sigareti tarvitada on lubatud üksnes suitsetamisruumis:

 • riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides;

 • kõrgkooli ruumides;

 • kultuuriasutuse ruumides;

 • vabaajakeskuse ruumides;

 • tervishoiuteenust osutava asutuse või ettevõtte ruumides;

 • kohalikus rongis, kaugsõidurongis ja reisilaevas;

 • ruumis, kus korraldatakse õnnemängu, kihlvedu või totalisaatorit;

 • ettevõtte kontoriruumis ja muudes üldkasutatavates ruumides;

 • spordihoones ning spordi- ja puhkerajatises.
   

Suitsetamisruum on ehitises või sõidukis asuv ruum, mis on tähistatud suitsetamist lubava viitega või tingmärgiga ning nähtaval kohal asub mõistlikus suuruses eestikeelne teave alaealisel suitsetamisruumis viibimise keelu kohta.

Lisaks asub ruumis nähtaval kohal mõistlikus suuruses eestikeelne teave: "Suitsetamine kahjustab tervist!". Suitsetamisruum on alarõhuline ning vastavalt nõuetele ventileeritud.