Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.


Tubakatoodete koostis ja pakend

 

Tubakatooteid reguleerib Eestis tubakaseadus, mis võtab üle nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta.

 
 • Tubakatooted ei tohi sisaldada:
  •   vitamiine
  •   kofeiini, tauriini ning muid stimulaatoreid
  •   aineid, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse
  •   aineid, mis hõlbustavad sissehingamist või nikotiini omastamist 
  •   ja aineid, mis on põletamata kujul kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised.
 • Sigarettidel ja sigarettideks keerataval suitsetamistubakal ei tohi olla eristavat maitset või lõhna. Erandina võivad hetkel olla turul mentooli sisaldavad sigaretid, mis on kättesaadavad kuni 20.05.2020.
 • Nikotiini sisaldav vedelik (e-vedelik) ei tohi sisaldada nikotiini rohkem kui 20 mg/ml.
 • Elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav ja nikotiinisisalduseta vedelik ei tohi sisaldada vitamiine; kofeiini, tauriini ning muid stimulaatoreid; aineid, mis annavad eralduvatele ainetele värvuse; aineid, mis on inimese tervisele ohtlikud kuumutamata või kuumutatud kujul, välja arvatud nikotiin.
 • Alates 01.07.2019 ei tohi e-vedelikud enam sisaldada maitse- ega lõhnaaineid, välja arvatud tubaka maitse ja lõhn.
 • Elektroonilised sigaretid ja nende täitepakendid peavad olema lapsekindlad ja võltsimiskindlad, kaitstud purunemise ja lekkimise eest ning varustatud mehhanismiga, mis hoiab ära täitmise ajal lekkimise.