Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Toodete ohutus

Tooted peavad vastama toote nõuetele vastavuse seadusega sätestatud nõuetele. Toodet, mis ei ole ohutu, ei või turule lasta ega kasutusele võtta. Toode on ohutu, kui see mõistlikel kasutustingimustel, arvestades kasutusiga ning asjakohastel juhtudel kasutuselevõtu-, paigaldus- ja hooldusnõuete järgimist, tagab inimese ohutuse ja tervise kaitse ega ohusta ümbritsevat keskkonda. 

Toodete tootjal ja importijal tuleb arvestada REACH-määruse nõuetega, mille kohaselt võib neile rakenduda täiendav registreerimis- ja/või teavitamiskohustus toodetes sisalduvate ainete suhtes. Lisateavet leiab REACH kasutajatoe veebilehelt, mille kaudu saate esitada küsimusi REACH-määruse ning sellest tulenevate kohustuste kohta. 

 

Turujärelevalve programm ja aruanne

 

Turujärelevalve programm 2021 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 

Turujärelevalve programm 2020 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 

Turujärelevalve programm 2019 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Turujärelevalve programm 2018 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 

Turujärelevalve programm 2017 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Turujärelevalve programm 2016 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Turujärelevalve programm 2015 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium


Turujärelevalve programm 2014 (PDF). Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 
Turujärelevalvetoimingute aruanne (PDF). (2010-2013)