Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kuidas REACH kasutajatoega ühendust võtta?

  • E-mail: [email protected]

  • Kokkuleppelised kohtumised ettevõtete spetsiifiliste kohustuste detailseks arutamiseks: Paldiski mnt 81, Tallinn.

 

REACH-määrus on otsekohalduv ja seda rakendatakse samaaegselt kõikides Euroopa Ühenduse liikmesriikides.
Rohkem infot REACH-määruse kohta saab lugeda siit.

REACH-määruse konsolideeritud teksti leiab siit.

 

Soovitused pöördujale korrektse kirja koostamiseks tõhusa suhtlemise eesmärgil:

  • identifitseeri oma ettevõte;
  • pane kirja aine(te) identifitseerimisnumber(-rid) (EC ja/või CAS numbrid);
  • täpsusta toodetava/imporditava/kasutatava aine tonnaaž aasta kohta;
  • vajadusel/võimalusel lisa aine/segu ohutuskaart;
  • impordi puhul nimeta riik, kust imporditakse Euroopa Liidu territooriumile.