Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin


Dokumendiregistrid

 

Dokumendiregister (alates 02.01.2019)

 

Terviseameti avalik dokumendiregister

Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda terviseametis registreeritud elektrooniliste dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Kui dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang, on nähtavad ainult metaandmed. 

Dokumentide avalikustamisel lähtume seadustes sätestatud juurdepääsupiirangutest. Kui dokumendi juurdepääsupiirangu tähtaeg on möödunud, kuid dokument ei ole avatav, saab sellele juurdepääsu teabenõude korras. 

Eraisikuga peetav kirjavahetus on Avaliku teabe seaduse alusel alati juurdepääsupiiranguga.  Avalikus dokumendiregistris on  nime asemel märgitud „Eraisik“ ning kirjad ei ole avatavad. Kui eraisik soovib, et tema pöördumine oleks avalikus dokumendiregistris nähtav, tuleb kirjas selgelt välja tuua, et kontaktandmete avalikustamine ei kahjusta teie eraelu puutumatust ning teie kirja sisu on avalik. Sellega annate meile loa oma andmete ja pöördumise sisu avalikustamiseks.

Terviseameti teenistujate puhkuse- ja lähetuskorraldused ning majanduskulude aruanded leiate riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistrist, valides asutuseks Terviseamet.

Otsitud dokumendi mitteleidmisel palume saata kiri aadressile [email protected]. Dokument võib puududa avalikust registrist tehnilisel põhjusel või on see salvestatud mõnda teise infosüsteemi.

Alates 2019. aastast on terviseametis kasutusel dokumendihaldustarkvara Delta (dokumendiregister alates 02.01.2019).

Aastatel 2011-2018 varem kasutuses olnud dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokumendid ei ole praegu avaliku dokumendiregistri kaudu kättesaadavad. Peale dokumentide migreerimist (eeldatavalt 2023. a jooksul) on vanemad dokumendid,  mille säilitustähtaeg ei ole veel möödunud, samuti leitavad Delta registri kaudu. Selle perioodi dokumentide väljastamiseks saatke teabenõue [email protected].

Dokumendiregistri kasutusjuhend


Dokumente on võimalik otsida andmeväljadedokumendiliikide ja vabatekstiotsinguga märksõna järgi. Täidetud peab olema vähemalt üks väli. 

Otsing andmeväljade järgi:

 • Vabateksti väli – otsing otsisõna/fraasi järgi üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki;
 • Pealkiri –  otsing dokumendi pealkirja järgi;
 • Registreerimise kuupäev – otsing dokumendi registreerimiskuupäeva või kuupäeva vahemiku järgi.
  Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäeva väljale sama kuupäev. Näiteks otsides dokumenti või dokumente, mis on registreeritud 02.jaanuaril 2019,  tuleb väljale „(alates)“ sisestada kuupäev 02.01.2019  ning väljale „(kuni)“ samuti kuupäev 02.01.2019.
  Teatud kuupäevast alates registreeritud dokumentide leidmiseks sisestada kuupäev ainult väljale „(alates)“.
  Kuni teatud kuupäevani registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „(kuni)“.
 • Dokumendi liik – otsing dokumendi liigi järgi. 

  Dokumendiliigid:
  •  Ametijuhend
  •  Ettekirjutus
  •  Järelevalveakt
  •  Majandusleping
  •  Nakkushaiguste aruanne
  •  Otsus
  •  Personalikäskkiri
  •  Personalileping
  •  Sissetulev dokument
  •  Taotlus
  •  Töövõtu- ja käsundusleping
  •  Väljaminev dokument
  •  Üldkäskkiri
 • Teine osapool – otsing dokumendi saatja või saaja nime järgi;
 • Saatja viit - otsing saatja asutuse dokumendi registreerimisnumbri järgi;
 • Saabumis-/saatmisviis – otsing saabumis- või saatmisviisi järgi;
 • Juurdepääsupiirang – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu järgi;
 • Juurdepääsupiirangu alus – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu aluse järgi;
 • Juurdepääsu lõpu kpv – otsing dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Antud väljal kehtivad samas otsingutingimused mis väljal „Registreerimise kpv“.
 

Dokumentide nimekiri


Otsingu tulemused kuvatakse tabelina, mis on jaotatud lehekülgedeks. Ühel lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti (uuemad ees). Täpsema tulemuse saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata mistahes veerus olevale tekstile. Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumentidega osas „Seosed“.

Dokumentide avalikustamine dokumendiregistris toimub automaatselt üks kord ööpäevas, mistõttu dokumendid on leitavad registreerimisele järgneval päeval.

Küsimuste korral pöörduge terviseameti üldosakonna poole:
Tel:
+372 794 3500
E-post: [email protected]