Tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba

Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade väljastamise üldinfo

Millal on tegevusluba vaja?

Tervishoiuteenuse tegevusluba on vajalik:
o   perearsti nimistu alusel üldarstiabi osutamiseks;
o   kiirabiteenuse osutamiseks;
o   eriarstiabi (statsionaarne, ambulatoorne) osutamiseks;
o   iseseisvalt õendusabi osutamiseks;
o   iseseisvalt ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamiseks;

Tegevusluba annab õiguse osutada tervishoiuteenuseid tegevusloas märgitud tegevuskohas.
Vajaliku informatsiooni tegevusloa liigi järgi leiate altpoolt kui avate teile sobiva faili.

 

Menetluse aeg

Tegevusloa taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmise või andmisest keeldumisega 60 päeva jooksul alates kõikide nõutud andmete esitamisest arvates. Esmase tagasiside saate hiljemalt taotluse esitamisele järgneval 3 tööpäeval.

Tegevusloa muutmise või üleandmise taotluse lahendab Terviseamet tegevusloa andmiseks sätestatud korras.

 

Dokumentide/andmete esitamise viisid

Tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotlused võite esitada Eesti teabevärava või notari kaudu või digiallkirjastatult e- posti aadressil kesk@terviseamet.ee või Terviseameti postiaadressil:

Terviseamet
Tervishoiuteenuste osakond
Paldiski mnt 81
Tallinn, 10617

 

Lisaküsimuste korral palume pöörduda:
Erle Eenmaa, erle.eenmaa@terviseamet.ee või 7943569;
Margit Toop, margit.toop@terviseamet.ee või 6509 843

 

Tegevusloa kehtivus

Tegevusluba on üldjuhul tähtajatu või kehtib tegevusloas märgitud tähtajani.
Tegevusluba kehtib tegevusloa omaja taotluse alusel või seaduses sätestatud juhtudel kehtetuks tunnistamiseni.

 

Eriarstiabi tegevusloa taotlemine
Iseseisva õendusabi osutamise tegevusloa taotlemine
Iseseisva ämmaemandusabi (sh kodusünnitus) osutamise tegevusloa taotlemine
Kiirabiteenuse tegevusloa taotlemine
Üldarstiabi osutamise tegevusloa taotlemine

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 8 oktoober 2018 10:28