Nakkusohutuse juhendid ja soovitused

A-viirushepatiidi nakkusohutuse soovitused
Terviseameti soovitused toidukäitlejatele seoses A -viirushepatiidi haigestumise tõusuga (15.09.2011)
Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutustele A-hepatiidi viiruse lasteasutusesisese leviku vältimiseks (15.09.2011)
Kuidas pesta käsi

Ebola viirusnakkus
Soovitused piiripunktide töötajatele Ebola viirushaiguse kahtlusega inimese tuvastamisel, 21.01.2016
Isikukaitsevahendite kasutamise soovitused PPA töötajatele, 21.01.2016

Legionelloosi nakkusohutuse juhendid
European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet) Operating procedures (ECDC, jaanuar 2012)
EWGLI Technical Guidlines for the Investigation, Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires` Disease (ECDC, september 2011)

Pandeemilise gripi/ linnugripi nakkusohutuse juhendid
Juhend linnugripihaigeid käsitlevatele tervishoiutöötajatele ( märts 2006)
Juhend linnukasvatajatele ja- käitlejatele (märts 2006)
Juhend isikukaitsevahendite kasutamiseks (märts 2006)
Linnugripi nakkusohutuse nõuded doonoritele (märts 2006)

Soolenakkuste ohutuse juhendid
Soovitused lapsevanemale rotaviirusenteriidi ennetamiseks (aprill 2013)
Soovitused erinevate E.coli bakterite poolt põhjustatud soolenakkuste ennetamiseks (juuni 2011)
WHO Toiduohutuse viis võtit

Verenakkuste nakkusohutuse juhendid
Terviseohutuse tagamine hädaolukorras (mai 2007)
Verenakkuste leviku vältimine nahka läbistavate ilu- ja isikuteenuste osutamisel (märts 2014)

Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa taotlemise juhend  
Nakkusohtliku materjali käitlemise tegevusloa taotlemise juhend

Muud juhendid ja soovitused
Soovitused nakkushaiguste leviku tõkestamiseks lasteasutustes (2016)
Terviseameti soovitused epideemia lahendamisse kaasatud asutustele isikukaitsevahendite (IKV) valimisel sõltuvalt nakkushaiguse levikuteest (jaanuar 2015)
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrjealane tegevusjuhend hooldekodudele (2017)

 

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 16 jaanuar 2018 10:29