2018. aastal Eestis diagnoositud HIV-positiivsed

2018. a seisuga 16. veebruar on Eestis diagnoositud 27 HIV-nakatunud isikut. Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9738 inimesel, sealhulgas AIDS 522 inimesel.

2017. aastal registreeritud HIV tõbi (AIDS) kuude ja vanuse lõikes (uuendatud 7. veebruar 2018 a.)

2018. aastal nakatunud - HIV tõbi maakonniti

Harjumaa2
Tallinn1
Lääne-Virumaa1
Pärnumaa3
Saaremaa1
kokku8


2018. aastal nakatunud - HIV nakkus maakonniti

Harjumaa6
Tallinn9
Ida-Virumaa3
Narva1
Lääne-Virumaa2
Pärnumaa2
Saaremaa1
Tartumaa3
kokku27


2017. aastal registreeritud HIV nakkus maakondade lõikes (uuendatud 7. veebruar 2018. a)
2017. aastal registreeritud HIV nakkus soo ja vanuse lõikes (uuendatud 7. veebruar 2018. a)

Registreeritud kuude kaupa

Jaanuar14
Veebruar13
kokku27

HIV nakatunute statistika 2017
HIV-nakkuse levikuteed 2016
HIV-nakatunute statistika 2016
HIV-nakkuse levikuteed 2015
HIV- nakatunute statistika 2015
HIV- nakkuse levikuteed 2014
HIV- nakatunute statistika 2014
HIV- nakkuse levikuteed 2013
HIV- nakatunute statistika 2013
HIV- nakkuse levikuteed 2012
HIV- nakatunute statistika 2012
HIV- nakatunute statistika 2011
HIV- nakatunute statistika 2010
HIV- nakatunute statistika 2009
HIV- nakatunute statistika 2008
HIV- nakatunute statistika 2007
HIV- nakatunute statistika 1999-2006

HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 1988-2013  Tervise Arengu Instituut ja Terviseamet.
HIV nakkuse ja kaasuvate infektsioonide epidemioloogiline olukord Eestis, 2000-2016 Tervise Arengu Instituut ja Terviseamet.

 
Viimati uuendatud:  pühapäev, 18 veebruar 2018 18:26