Kõik analüüsid ja mõõtmised

Heitvee uuringud

Terviseamet võib rakendada hinnakirjast madalamaid hindu, kui teenuse osutamiseks vajalikud kulud seda võimaldavad.

Mikrobioloogiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
E.coli + 7.50 1.5 9

Keemiline analüüs

Näitaja Akrediteeritud Hind/€ Km Summa/€
pH + 3.33 0.67 4
Biokeemiline hapnikutarve + 17.50 13.5 21
Heljum + 10 2 12
Üldlämmastik + 18.33 3.67 22
Üldfosfor + 15.83 3.17 19
Sulfaat + 6.67 1.33 8
Naftasaadused - 16.67 3.33 20
Lenduvad fenoolid - 13.33 2.67 16
Rasvad - 16.67 3.33 20
Ammoonium + 6.67 1.33 8
Nitraat + 10 2 12
Nitrit + 6.67 1.33 8
Jääkkloor - 5 1 6
KHT (COD-Cr) + 20 4 24
Proovi ettevalmistus metallide analüüsiks + 24.17 4.83 29
Vask (Cu) + 26.67 5.33 32
Tsink (Zn) + 26.67 5.33 32
Raud (Fe) + 26.67 5.33 32
Arseen (As) - 26.67 5.33 32
Plii (Pb) + 26.67 5.33 32
Kroom (Cr) - 26.67 5.33 32
Kaadmium (Cd) + 26.67 5.33 32
Nikkel (Ni) + 26.67 5.33 32
Elavhõbe (Hg) - 26.67 5.33 32
1- ja 2-aluselised fenoolid + 54.17 10.83 65
 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 21 august 2017 14:00