Tubakatooted

Tubakatoodete turuleviimisest

Tubakatooteid, elektroonilisi sigarette ja/või nende täitepakendeid ning taimseid suitsetatavaid tooteid Eestisse tooval või neid Eestis tootval ettevõtjal tuleb pädevale asutusele esitada  toodete kohta teave.  Pädevaks asutuseks Eestis on Terviseamet. Teabe esitamise aluseks on tubakaseaduse paragrahvid 10, § 101, § 102 ja § 103.

Teave tuleb esitada Euroopa Liidu ühise portaali kaudu. Kogu info andmete esitamise kohta läbi portaali, tehnilised dokumendid ning samuti ka vastused korduma kippuvatele küsimustele on kättesaadavad Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Õppevideod ECAS ja SAAS konto avamiseks. Video suuremaks tegemiseks klikkige nupul "Täisekraan".

Uute turule tulevate tubakatoodete ja elektrooniliste sigarettide kohta tuleb esitada teave kuus kuud enne kavandatavat turuleviimist.

Enne 2016. aasta 20. maid kehtinud nõuetele vastavaid tubakatooteid võib müüa kuni 2017. aasta 20. maini.

Enne 2016. aasta 20. novembrit turuleviidud elektroonilisi sigarette ja nende täitepakendeid, mis ei vasta käesoleva seaduse nõuetele, võib müüa kuni 2017. aasta 20. maini.

Tubakaseaduse uus redaktsioon hakkab kehtima  19. jaanuar 2018.
Tubakaseaduse muutmise seadusega, kus on kirjas, millised muudatused rakenduvad alates 19.01.2018 ja millised alles 01.07.2019, saate tutvuda siin.

Tubakaseadusega võeti üle Euroopa Liidu direktiiv 2014/40/EL ja selle kaks rakendusakti:

  1. Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2186, 25. november 2015, millega kehtestatakse tubakatooteid käsitleva teabe esitamise ja kättesaadavaks tegemise vorm; ja
  2. Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/2183, 24. november 2015, millega kehtestatakse e-sigarettidest ja täitekapslitest teatamise ühtne vorm.

KKK/FAQ

Tubakatoodete kohta esitatud küsimused
Korduma kippuvad küsimused / Frequently asked questions

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 22 oktoober 2018 15:09