» Uudised
09.02.17 15:52

5. nädal: Ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestunute arv ei kasvanud

Ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole pöördunute arv eelneva nädalaga võrreldes ei muutunud. Arstiabi vajas 5. nädalal (30.01-05.02.2017) 6595 inimest, neist 45 protsenti olid lapsed.

Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 501,2.  Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus  Ida-Virumaal, Narvas, Jõgeva-, Lääne-  ja Viljandimaal.

Gripi ja gripilaadsete nakkuste sihipärase uuringu (sentinel-seire) kaudu registreeritud andmete põhjal püsis haigestumine stabiilsena, kuid jätkuvalt suhteliselt kõrgel tasemel.

Grippi haigestumuse intensiivsust hinnatakse keskmiseks ja geograafilist levikut laialdaseks.

Etioloogilise pildi alusel gripiviirustest tingitud haigestumiste osakaal langes, moodustades kõikidest hingamisteede viirusnakkusi põhjustavatest viirustest ligi 54 protsenti  (nädal varem 61%). Etioloogiline pilt on muutunud mitmekesisemaks, kuid endiselt domineerib A gripiviirus.  

Rasked gripijuhud  

E-Tervise SA täpsustatud andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 875 patsienti, neist pea pooled on olnud üle 65-aastased.  Hospitaliseerimiste arv kasvab, kuid haiglaravi vajanute arvu juurdekasv on aeglustunud, moodustades sel nädalal 24 protsenti, nädal varem 33,5%.

Üheksa haigla andmetel vajas eelmisel nädalal gripi tõttu  intensiivravi 5 inimest, neist 2 inimest olid vanuses 18-64, kolm vanuses 65 ja enam ning lisandus kaks gripist tingitud surmajuhtu.

Kokku on hooaja algusest alates vajanud gripi tõttu intensiivravi 74 inimest, neist  kaks last vanuses 0-4-eluaastat,  üks koolilaps, 16 inimest vanuses 18-64 eluaastat, ülejäänud 55 olid vanemad kui 65 eluaastat. Surnud on 25 inimest.

Kõik lahkunud kuulusid gripi suhtes riskirühma, keegi polnud vaktsineeritud. Peamiseks kaasnevaks riskiteguriks on olnud vanus ja kroonilised haigused.

Vaata ka haigestumise statistikat terve hooaja lõikes.