» Projektid

Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services

27. mail 2011. a kiitis Eesti-Läti Programmi 2001-2013 programmi seirekomitee heaks Terviseameti kiirabi ja erakorralise meditsiini süsteemi koostöö arendusprojekti “Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services (BEST TEAMS)“.

Taust
Eesti ja Läti on teinud suuri edusamme tervishoiusüsteemide arendamisel.  Oma arengus ollaksegi jõutud järgmise loogilise etapini, kus omavahelises koostöös üritatakse luua täiendavat sünergiat. Üheks selliseks perspektiivseks valdkonnaks on piirialade kiirabiteenus.

Ka rahvusvaheline kogemus näitab, et kiirabiteenuse osutamine piirialadel vajab riikidevahelist koostööd.

Sellest arusaanuna on riigid astunud juba praktilisi samme. Eelmisel aastal kirjutasid kaks riiki alla koostööleppele piiriülese kiirabi teenuse osutamise kohta. Kuid see lepe on põhimõtteline ja keskendub ennekõike ainult kiire abi tagamisele eluohtlike situatsioonide korral. Edasine arendustegevus selles vallas vajas täiendavat resurssi. Terviseamet taotles koos partneritega vahendeid Eesti-Läti 2007-2013 Programmist , mis ongi keskendunud regionaalsele arendustegevusele. Kuna nimetatud programmi regiooniks on Eesti-Läti piir ja selle lähiümbrus ning eesti kõige lähem tervishoiuteenuse osutaja nii erakorralise meditsiini abi kui ka kiirabiteenuse osutamises on AS Valga Haigla, siis olid nad nõus olema üheks Eestipoolseks partneriks. Läti poolelt on partneriks lisaks SEMS-ile ka erakorralise meditsiini abi osutaja kogemusega Vidzeme Haigla.

Projekti eesmärgid
Projekti „BEST TEAMS“ üldeesmärk on lihtsas sõnastuses ühesuguse kvaliteediga kiirabiteenus mõlemal pool piiri. Selle saavutamiseks on planeeritud järgmised tegevused: 1) riiklike regulatsioonide, kvaliteedi indikaatorite ja hädaabi kõnedele vastamise kaardistamine; 2) koostatud ühtsed vormid ja töövahendid kiirabi meeskonnale lähtuvalt eelnevast kaardistusest; 3) kiirabi meeskonna koolitamine testimaks ja hindamaks uusi ühtseid vorme ja töövahendeid; 4) testitud ja töötavate uute vormide ja töövahendite kasutamine reaalses töökeskkonnas; 5) moodustatud on piiriülene erakorralise meditsiini süsteemi töörühm (Cross Border EMS Taskforce - EMS TF), kes juhendab ja juhib ühiseid tegevusi projekti kestuse ajal ja pärast seda.

Kokkuvõtteks
Neli partnerit – Eesti Terviseamet juhtpartnerina ja AS Valga Haigla ning Läti SEMS ja Vidzeme Haigla - allkirjastasid 24. oktoobril 2011. a koostööleppe projekti elluviimiseks. Kõik partnerid on pühendunud projekti edukale arendustegevusele ning andnud oma panuse kaasfinantseerimise näol. Projekti kestus on 18 kuud, mis sai alguse 26. oktoobril 2011. a ja lõpeb 25. aprillil 2013. a. Projekti eelarve on 115000,00 eurot, millest 83% finantseerib Euroopa Regionaalarendus Fond.

Eesti-Läti Programm 2007-2013 aitab luua Eestil ja Lätil tõhusama erakorralise meditsiini süsteemi toimimise ja parema ühtlustatud kvaliteedi ja kättesaadavusega kiirabiteenuse elanikele regiooni piirialadel.

Programmi koduleht

 

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 4 detsember 2014 08:33